leie-ut-med-airbnb-forside

Dette må du passe på når du leier ut med Airbnb

Flere rapporterer nå at de tjener mer på å leie ut til turister, enn på å ha en fast leietaker boende. Men hva er egentlig skattereglene for når man leier ut på Airbnb?

sparetips

Gode sparetips

Sliter du med økonomien? Vi deg deg sparetips som virkelig monner!

studielan-forside

Derfor bør du ta opp studielån

Alle studenter har rett på studielån, men noen lever greit på arbeidsinntekt under studiene. Hvis det gjelder deg, bør du likevel ta opp studielån, eller er det best å la være?

Starte aksjeselskap

Slik oppretter du et aksjeselskap på under en time

Vi har undersøkt den enkleste og raskeste mulige måten å opprette et aksjeselskap på. Følg vår steg-for-steg-guide!

spare-i-indeksfond-forside

Tre grunner til at banken din ikke vil at du skal spare i indeksfond

I de senere årene har banker i Norge begynt å tilby sparing i indeksfond til sine kunder. Her er tre gode grunner til at du bør gripe den muligheten.

budsjett

Sett opp et månedlig budsjett

Bruk vårt gratis budsjettoppsett til å få full kontroll over dine inntekter og utgifter.

Mest for pengene på ferie

Her får du mest for pengene på ferie

Dette er landene du bør reise til dersom du vil at budsjettet skal strekke lengst mulig.

boliglan-renteokning-forside

Tåler du en renteøkning på boliglånet?

Er din betalingsevne god nok til å tåle fremtidige rentehopp i boligslånsrenten?

toppskatt-forside

Toppskatt

Slik beregner du toppskatten. Få i tillegg oversikt over utviklingen de siste 10 årene.

grunnleggende-regnskapsanalyse-front

Grunnleggende regnskapsanalyse

Gjør deg i stand til å måle lønnsomheten og soliditieten til selskaper – Få en grunnleggende innføring i regnskapsanalyse. Formler og forklaringer til blant annet totalrentabilitet, gjeldsgrad og likviditetsgrad.

Annuitetslån og serielån

Annuitetslån og serielån

Finn ut hva som lønner seg å velge mellom annuitetslån og serielån. Se hvor mye du betaler i renter og avdrag. Lær hvordan du selv regner ut terminbeløp, avdrag og renter.