22.7.2023

Lease bil – Se hva som lønner seg

Leasing er enkelt og forutsigbart.

Med felles standard i norsk bilbransje for vurdering av unormal slitasje utgitt av NAF, er det blitt mindre rom for eventuelle uenigheter om påkostninger ved levering. Seriøse aktører er heller ikke ute etter å «legge feller» for kundene.

Men om det lønner seg som rent økonomisk å lease fremfor å kjøpe ny bil, er svaret:

Hva er leasing?

Leasing betyr at man ikke eier bilen, men har full bruksrett over den.

Bilen leies over en bestemt periode, som regel 3 eller 4 år. Grunnen til det er at selskapene har rett på fullt fradrag for merverdiavgift, så lenge bilen ikke selges før det har gått 4 år. Når en bil leases i 3 år betyr det at leasingselskapet må tilbakeføre en andel av den fradragsførte merverdiavgiften. Men siden det er større usikkerhet med forventet restverdi på bilen etter 4 år, er det ikke store forskjeller på pris.

Prisen på leasing fordeles slik:

 • Forskuddsleie
 • Etableringsgebyr
 • Månedsleie

Forskuddsleien kan sammenlignes med egenkapital i billån – jo høyere forskuddsleie, desto lavere månedsleie. Totalprisen varierer stort sett ut ifra bilens forventede verdifall og renten.

Underveis i leasingperioden

I leasingperioden betaler man selv for alle andre kostnader som følger med å ha bil, som blant annet drivstoff, forsikring, bombrikke, årsavgift og service og vedlikehold (hvis det ikke er inkludert i avtalen).

Det er viktig å følge avtalt service- og vedlikeholdsplan, slik at ikke nybilgarantien bortfaller. I så fall resulterer det i lavere restverdi, og er en kostnad som kunden må dekke ved innlevering av bilen. Videre bør skader straks utbedres, slik at det ved taksering ikke oppstår høyere kostnader på grunn av følgefeil.

Etter leasingperioden

Når leasingperioden er over leverer man tilbake bilen til forhandleren.

Hvis man har fulgt service- og vedlikeholdsplanen, holdt seg innenfor avtalt kjørelengde, og det ikke unormal slitasje på bilen, oppstår det ingen ekstra kostnader ved levering.

Takseringen av bilen skjer hos leasingselskapets verksted, eller hos en tredjepart, som blant annet NAF.

Annet som vanligvis må gjøres før eller ved innlevering av bilen:

 • Normal rengjøring utvendig og innvendig
 • Ta med alt ekstrautstyr som var med, som for eksempel sommer- og vinterdekk og ski-boks
 • Levere tilbake alle sett med nøkler
 • Servicehefte og bruksanvisninger
 • Vognkort
 • Fjerne alle private gjenstander, som for eksempel bombrikke
 • Minimum 25 % drivstoff igjen på tanken, eller 80 % strøm

Hvem passer leasing for?

Leasing av bil passer for deg som:

 • Vil ha splitter ny bil
 • Behandler bilen pent og følger service- og vedlikeholdsplanen
 • Har en stabil kjørelengde og holder seg innenfor avtalen
 • Ønsker å binde opp mindre egenkapital
 • Ikke vil ta opp lån
 • Har stabil økonomi
 • Ikke vil bære risikoen for høyt verdifall
 • Ønsker forutsigbare utgifter
 • Vil slippe å selge bil

Vi anbefaler at du går gjennom Forbrukerrådets huskeliste.

Lease eller kjøpe bil – hva lønner seg?

Det er umulig å gi et konkret svar på om det rent økonomisk lønner seg å lease eller kjøpe bil. Regnestykket inneholder flere usikre momenter, hvor verdifallet er det mest vesentlige:

Teknologiske fremskritt, avgiftspolitikk, tilbud og etterspørsel. Hvem vet hva bilens restverdi er om 3-4 år?

Tommelfingerregelen er at verdifallet er 20 prosent det første året, deretter 10 prosent årlig. I praksis kan bilenes verdifall være alt fra 20-45 prosent i løpet av tre år.

Det er naivt å tro at leasingselskapene ikke legger til en sikkerhetsmargin på forventet restverdi. De skal ikke tape penger på å lease ut biler til kunder – i hvert fall ikke av majoriteten. Det er fullt mulig at begge parter kan komme godt ut av leasingavtalen, men sannsynligheten for å tape «veddemålet» mot den som leaser ut er nok over 50 prosent.

Ikke nødvendigvis et dårlig alternativ

Selv om leasingkostnadene skulle overstige kostnadene med å kjøpe ny bil og selge bilen etter 3-4 år, betyr ikke det at leasing nødvendigvis er et dårlig alternativ for alle.

Satt på spissen: Lønner deg seg med reiseforsikring selv om man ikke fikk bruk for den?

De fleste vil nok si at det var et fornuftig valg allikevel – det kunne jo skjedd noe. Den samme tankegangen kan overføres til leasing. Selv om det har en pris, så forsikrer man seg mot høye verdifall. Ved normal slitasje av bilen, vet man nøyaktig hvor mye penger det vil koste å ha bilen.

I tillegg kommer fordelene med at man ikke binder opp like mye egenkapital, man slipper (maset?) med å selge bil, og man kan «komme unna» med lavere månedskostnader (ikke totalpris) og behøver ikke å ta opp lån.

Det er først når restverdien settes kunstig lavt at prisen ikke rettferdiggjør fordelene med leasing. Det er derfor lurt å sette opp sitt eget regnestykke, og innhente tilbud fra flere aktører.

Men hva med uventede påkostninger ved levering?

Riper på bil

Det er vanlig at en bil etter 3-4 år har noe slitasje, som for eksempel små riper og mindre steinsprutskader. Dette er normal slitasje som ikke medfører påslag.

Når det oppstår uenigheter av takseringen, skyldes det delte meninger om hva som defineres som unormal- og normal slitasje, i tillegg til hvor mye det koster å utbedre skaden.

Hvor stor må for eksempel bulken eller ripen være, for at det det skal anses som unormal slitasje?

Heldigvis løses ofte slike uenigheter ved at en tredjepart gjennomfører takseringen. NAF har utgitt retningslinjer for vurdering av unormal slitasje som leasingselskapene må forholde seg til.

Det er viktig å være klar over at unormal slitasje betyr tap av salgsinntekter for den som leaser ut. På samme måte som at unormal slitasje på egen bil, betyr at man får solgt bilen til et lavere beløp.

Selv om kostnaden er den samme, kan det oppleves mer bittert ettersom skader på leasingbilen må betales etter levering. Kostnaden kommer tydeligere frem enn om man hadde solgt bilen og fått «tilbake» penger.

Slik sammenligner du kostnadene med å lease og kjøpe ny bil:

 1. Finn ut hva totalprisen er på å lease bilen. Dersom service eller annet er inkludert i prisen, kan du trekke markedsverdien av dette fra totalprisen.
 2. Sjekk hvor mye bilen koster hos forhandler – pass på å sammenligne prisen på samme bilmodell med tilsvarende tilleggsutstyr.
 3. Ta med kapitalkostnaden i beregningen (tap av renteinntekter og/ eller rentekostnader).
 4. Verdifall kan settes til 30 % av ny pris etter 3 år, eller sett opp flere scenarioer slik vi har gjort nedenfor. Et bedre estimat på bilens forventede verdifall, kan fremskaffes ved å se hva tilsvarende modell (hvis mulig) ligger ute til på bruktmarkedet. For eksempel hvis 2017-modellen ligger ute til 400.000 kroner, og 2020-modellen selges for 600.000 kroner, er verdifallet etter 3 år på 200.000 kroner. Husk å ta høyde for kilometerstand og mindre/mer utstyr. Man kan også trekke fra 5-6 % på bruktbilprisen etter pruting.
Lease Audi e-tron 55 – Advanced Business (15.000 km pr. år) Totale kostnader etter 3 år
Forskuddsleie 105.000 kr 105.000 kr
Månedsleie 5.990 kr 215.640 kr
Inkludert serviceavtale -5.990 kr -5.990 kr
Inkludert vinterhjul -8.940 kr -8.940 kr
Tapte renteinntekter av forskuddsleie (2 %) 5.013 kr 5.013 kr
Sum 310.723 kr
Kjøp Audi e-tron 55 – Advanced Business Totale kostnader etter 3 år (etter skatt)
Pris hos forhandler 757.910 kr
Egenkapital 105.000 kr
Billån 652.910 kr
Tinglysningsgebyr 1.051 kr 820 kr
Etableringsgebyr 2.000 kr 1.560 kr
Termingebyr 60 kr 1.685 kr
Rentekostnader (5,7 % nominell rente) 75.212 kr
Tapte renteinntekter av egenkapital (2 %) 5.013 kr 5.013 kr
Sum kostnader før verdifall 84.290 kr
Scenario 1: Verdifall 25 % 189.476 kr
Scenario 2: Verdifall 30 % 227.000 kr
Scenario 3: Verdifall 35 % 265.267 kr
1: Totale kostnader etter 25 % verdifall 273.765 kr
2: Totale kostnader etter 30 % verdifall 311.290 kr
3: Totale kostnader etter 35 % verdifall 349.557 kr

Totale kostnader ved leasing utgjør 310.323 kroner.

Ved 25 % verdifall: Det lønner seg å kjøpe bilen – 36.558 kroner i differanse.

Ved 30 % verdifall: Det lønner seg å lease bilen – 967 kroner i differanse.

Ved 35 % verdifall: Det lønner seg å lease bilen – 39.234 kroner i differanse.

Etter våre beregninger er 29,88 % «den magiske grensen» i dette tilfellet. Et verdifall i løpet av 3 år som utgjør mindre enn 29,88 %, går i favør av å kjøpe bilen, mens ved et høyere verdifall vil det lønne seg å lease bilen.

Forutsetninger

Tallene brukt i oppstillingen ovenfor er hentet fra Erik Arnesen Bryns Audi leasing-kampanje (5. jan 2020). Ny pris hos forhandler er hentet fra «bygg din e-tron» på Audis nettsider. Her har vi matchet utstyret tilsvarende leasing-bilen (81.310 kr i tilleggsutstyr – kan være mindre unøyaktigheter). Markedsverdien på inkludert serviceavtale og vinterhjul er satt i henhold til Audis egne prislister.

Rentekostnader forutsetter forutsetter billån med 5,7 % nominell rente (6,12 % effektiv rente). Det er satt 10 års nedbetaling for å komme nærmere månedsleien på leasing. Kortere tid utgjør marginalt på totale rentekostnader på 3 år.

Oppstillingen ovenfor er mer ment som et eksempel på hvordan du kan gå frem for å gjøre dine egne beregninger, enn om det lønner seg å kjøpe eller lease Audi e-tron.

Ofte stilte spørsmål om leasing av bil

Kan jeg lease bil uten innskudd?

De fleste aktører – særlig direkte hos forhandlere – krever mellom 10-15 % innskudd av bilprisen. Det hender de derimot har kampanjer som ikke krever innskudd. Ta kontakt med forhandleren om leasing med ingen (eller lavt) innskudd.

Blir det tatt en kredittsjekk av meg?

Ja, det blir gjennomført en normal kredittvurdering ved leasing av ny bil. Lavere forskuddsleie vil normalt bety strengere vurdering av kundens økonomiske situasjon.

Kan jeg prute på leasingavtalen?

Klart du kan! Men for at prutingen skal være effektiv, bør du hente tilbud fra flere aktører og se hvem som tilbyr den beste prisen.

Er det mulig å gå ut av leasingavtalen?

Ja, det er mulig ved at andre tar over leasingavtalen, med såkalt debitorskifte. Du må påregne at det både tar tid og at man taper penger på det. Som regel hjelper leasingselskapene deg med hvordan du går frem i prosessen, men at du selv må sørge for å finne ny leasingtaker, for eksempel gjennom finn.no.

Kan man justere kjørelengden underveis?

Overkjørte kilometer er dyrt, og noe man selvfølgelig bør unngå. Da er det ofte rimeligere å be leasingselskapet om å oppjustere kjørelengden. Kostnaden blir lagt til i månedsprisen.

Kan man kjøpe bilen etter leasingperioden?

Ja, man kan be om et tilbud på å kjøpe ut leasingbilen tidligst 3 måneder før utkjøpsdatoen. Merk at forhandler ikke er pliktig til å selge deg bilen til restverdi – det blir gjort en ny vurdering av bilens verdi.