18.7.2023

Så mye penger koster det å ha bil

Å kjøpe en bil er, økonomisk sett, kanskje den mest ugunstigste investeringen du noensinne vil gjøre i livet. For mange er det allikevel nødvendig med bil for å få hverdagen til å gå rundt. I denne artikkelen viser vi deg hvor mye det gjennomsnittlig koster å ha en bil i året, og hvordan du kan redusere bilkostnadene.

Fremgangsmåte: For å komme frem til mest mulige nøyaktige tall, har vi benyttet oss av data fra Statistisk sentralbyrå, Finansportalen og Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Det er to ulike metoder å beregne hvor mye det koster å ha bil. Man tar enten utgangspunkt i kostnader per år, eller i kostnader per kilometer. Vi har i denne artikkelen tatt utgangspunkt i førstnevnte. Videre skiller vi mellom faste og variable kostnader. Forsikring, rentekostnad og årsavgift utgjør de faste kostnadene. Drivstoff og bom utgjør de variable kostnadene. Siden verdifall og dekk påvirkes av både elde og slitasje, vil disse kostnadene høre hjemme under begge poster. Ønsker du å finne ut hvor mye bilen koster deg per kilometer, trekker du ganske enkelt fra de faste kostnadene.

Verdifall

Verdifallet på bilen er det som utgjør mest av bilkostnadene, og er med andre ord "den store stygge ulven". Det er først når du eventuelt selger bilen at verdifallet utgjør en kostnad. Selv om verdifallet varierer mellom ulike bilmodeller, kan man som en generell regel si at bilens verdi er halvert etter 4-5 år. Kjøper du en bil rett fra fabrikken til 500.000 kr, kan bilen etter 5 års bruk være verdt så lite som 250.000 kroner. Verdifallet utgjør da i tilfellet en årlig kostnad på 50.000 kroner (!).

Tall hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken for 2015, viser at en nybil til 533.000 kr vil ha en restverdi på 213.000 kr etter 6 år. Verdifallet utgjør dermed en årlig kostnad på 53.333 kr.

Verdifallet vil variere mellom ulike bilmodeller, og er derfor umulig å gi et nøyaktig svar på. Her er et typisk eksempel på hvor mye du kan forvente at bilen faller i verdi.

Slik reduserer du verdifallet på bilen

 • Kjøp en 3-4 år gammel bruktbil. Verdifallet er størst de første årene.
 • Velg en bilmodell hvor verdifallet er lavere enn andre. Ofte faller småbiler og firehjulsdrevne biler saktere i verdi enn hos andre typer. Bilens farge kan også ha betydning for verdifall. Jo mer "spesiell" farge du velger, desto vanskeligere kan det bli å få solgt bilen til ønsket pris.
 • Unngå å kjøp en bil med masse unødvendig ekstrautstyr. Verdien på ekstrautstyr taper seg raskt.
 • Ta vare på bilen. Følg service og vedlikehold.

Rentekostnad

Rentekostnad er kostnaden du får ved å binde opp egenkapital i bilen. Er bilen finansiert med et billån, vil den effektive renten på lånet påvirke rentekostnaden. Dersom bilen er finansiert med egenkapital, vil rentekostnaden ta utgangspunkt i risikofri rente, altså det du ville fått dersom du plasserte pengene i en sparekonto.

Rentekostnad formel

Eksempel:
Kjøpesum = 400.000 kr
Restverdi = 100.000 kr (ved salg etter 8 år)
Rente = 5,5 %

Rentekostnad eksempel

Årlig rentekostnad på bundet kapital = 13.750 kr

Slik reduserer du rentekostnaden

 • Betal mest mulig av kjøpesummen med egenkapital.
 • Sammenlign lånerenten hos banker og bilforhandlere.

Drivstoff

Vi er veldig opptatte av drivstoffprisene i Norge. For konkurransen i markedet er det positivt. Men om vi ser på bilens totale kostnader, vil ikke 2-3 kroner i prisforskjell per liter være nok til å utgjøre en betydelig sum. Siden prisene på drivstoff består av 60-70 % i avgifter til staten, vil vi heller ikke se noen vesentlig reduksjon selv med lavere oljepriser.

I følge Statistisk Sentralbyrå kjøres det i gjennomsnitt 9.965 km med en bensinbil, og 15.741 km med en dieselbil. Med dette som utgangspunkt blir de årlige drivstoffkostnadene følgende:

Bensin Diesel
Kjørelengde pr. år 9 965 km 15 741 km
Drivstofforbruk pr. mil 0,65 l 0,55 l
Literpris 14 kr 13 kr
Årlige drivstoffkostnader 9 068 kr 11 255 kr

Slik får du ned drivstoffkostnadene:

 • Først det åpenbare: kjør mindre. Planlegg turene og unngå unødvendig kjøring.
 • Fyll opp tanken på søndag eller på mandag morgen - da er som regel literprisen billigst.
 • Kjøp en drivstoff-gjerrig bil. Husk at det kan være stor forskjell mellom oppgitt drivstofforbruk fra fabrikken og faktisk forbruk.
 • Kjør økonomisk. Med en kjørecomputer som viser snittforbruk finner du raskt ut av hvilken kjørestil som er best for lommeboken.
 • Kjør el-bil eller en hybrid-bil. I følge NAF koster det omtrent 2 kroner per mil for vanlige elbiler ved hjemmelading.

Forsikring

Det er vanlig å skille bilforsikringer mellom ansvar, delkasko og kasko. Ansvarsforsikring er lovpålagt og dekker personskade, skade på personer utenfor bilen, bygninger, gjenstander, og andre kjøretøy. Delkasko dekker det som er lovpålagt, men dekker i tillegg brann, tyveri og skade på glass. Kaskoforsikring dekker alt som er nevnt, men også skader på egen bil. Det er kasko som er den vanligste bilforsikringen på nyere biler eller de med høy verdi.

Hvor mye en bilforsikring koster deg i året, avhenger av en rekke momenter. Opptjent bonus, kjørelengde, årsmodell, distrikt, parkeringsforhold og alder, er blant noen av faktorene som avgjør forsikringspremien.

For å komme frem til en typisk forsikringspremie har vi tatt utgangspunkt i følgende:

Bil: Ford Mondeo stasjonsvogn - 2012-modell.
Bonus: 30 %
Kommune: Oslo
Egenandel: 4.000 kr
Alder på yngste fører: 25 år
Parkeringsforhold: Felles garasje
Pant i bilen: Ja
Kjørelengde: 12.000 km
Dekning: Kasko
Forsikringspremie: 14.000 kr i året (hentet fra Finansportalens sammenligning av bilforsikring)

Slik får du billigere bilforsikring

 • Det enkleste du kan gjøre for å få en billigere bilforsikring er å sammenligne priser hos de ulike aktørene. Ta gjerne en ringerunde og be dem sende tilbudet på mail. Her er det store forskjeller i pris, og desto mer å spare på å sammenligne!
 • Parkeringsforhold påvirker forsikringspremien. Om bilen kan parkeres i en egen låst garasje, kontra felles-parkering, vil typisk utgjøre 500-1000 kr i differanse på forsikringen.
 • Sett bilforsikringen på mor eller far. Eldre sjafører får som regel lavere forsikringspremie, og har ofte opparbeidet seg full bonus (75 %). Ulempen er at du ikke opparbeider din egen bonus, noe som slår tilbake den dagen man skal ha en egen forsikring.
 • Ved å samle dine forsikringer vil du kunne få rabatt. Husk uansett å sammenligne priser med andre aktører.
 • Kjøp en bil som er billig å forsikre. Det er stor forskjell i pris på om du skal forsikre en Toyota Corolla 1,4, enn en Porsche 911 GT3. Det er lurt å sjekke hva forsikringspremien blir på bilen før du bestemmer deg for å kjøpe.

Andre kostnader

I tillegg til de tre store kostnadene nevnt ovenfor, kommer det også kostnader knyttet til service og reparasjon, dekk, årsavgift, rentekostnad, bilvask og eventuelt bompenger og piggdekkavgift.

Tall hentet fra OFVs kalkyle for 2015* Gj.snitt pr. år
Årsavgift 3 060 kr
Vedlikehold 4 829 kr
Service og reparasjoner 6 986 kr
Dekk 3 443 kr
Bompenger 2 390 kr
Årlige kostnader 20 708 kr

* Ved nybilpris kr. 387.000, diesel, årlig kjørelengde 15.000 km og avskrivningstid 8 år.

Oppsummering av bilens totale kostnader

Summering av alle kostnader nevnt ovenfor, med oppgitte betingelser:

Gj.snitt kostnad pr. år Gj.snitt kostnad pr. dag
Verdifall 53 333 kr 146 kr
Rentekostnad 13 750 kr 38 kr
Drivstoff 11 255 kr 31 kr
Forsikring 14 000 kr 38 kr
Andre kostnader 20 708 kr 57 kr
Bilkostnader 113 046 kr 310 kr

*Diesel