Rammelån

Oppdatert:
20.8.2023

Et rammelån er et fleksibelt boliglån. Bruk pengene til hva du vil - med markedets beste rente. Les om kriteriene for å få innvilget lånet, samt fordeler og ulemper med et rammelån.

Rammelån (også kalt for fleksilån og boligkreditt) er et fleksibelt boliglån. Det vil si at du har en øvre grense på hvor mye penger du kan låne, og kan når som helst ta ut penger og nedbetale kreditten innenfor lånerammen.

Siden banken har like god sikkerhet for et rammelån som et ordinært boliglån, vil renten på lånet ofte være lik eller noe høyere enn i et boliglån. Det er med andre ord et svært gunstig lån som kan benyttes til hva du vil.

Eksempel på rammelån-fordeling

Få innvilget et rammelån

For å få innvilget et rammelån må du først og fremst ikke ha et boliglån som overstiger 65 prosent av boligens verdi. De fleste bankene opererer nemlig med en sikkerhetsmargin på 30 prosent, som blant annet skal ta høyde for et eventuelt prisfall i boligmarkedet. Finanstilsynet har nylig redusert maksimal belåningsgrad på rammelån fra 70 til 65 prosent, noe som strammer inn sikkerhetsmarginen til bankene ytterligere.

Videre må du kunne dokumentere at du har nok inntekter til å betjene lånet. Siste års selvangivelse og 2-3 siste lønnslipper er derfor vanlig praksis å kreve inn. Du må også vise til at inntekten er tilstrekkelig, dersom lånerenten skulle bli høyere. Det er et krav fra Finanstilsynet at bankene skal stressteste lånetakerens betalingsevne med en økning på renten med minst 6 prosent.

Til slutt må du ikke ha noen åpne betalingsanmerkninger.

Fordeler og ulemper med et rammelån

Fleksibelt lån med lav rente: Det er ingen tvil om at dette er markedets beste lån til forbruk. I likhet med et forbrukslån, står du fritt til å bruke pengene til hva du vil. Et rammelån har derimot en mye lavere rente enn i lån uten sikkerhet. Et rammelån kan blant annet benyttes til oppussing, ny bil, reise eller som en solid buffer. Du overfører raskt og enkelt penger fra rammelånet til brukskontoen, uten å måtte sende inn nye papirer.

Slipper flere etablerings- og termingebyr: Har du planer i fremtiden om å ta opp for eksemel et billån og et lån til oppussing, vil du måtte betale et etableringsgebyr og termingebyr for begge lånene. Med et rammelån som kan finansiere begge deler, slipper du å måtte betale gebyrer på flere lån.

Betaler kun renter på beløpet som er brukt: Får du innvilget et rammelån på 500.000 kroner, og benytter deg av 100.000 kroner, betaler du kun renter på det beløpet du har tatt ut.

Det vil alltid finnes ulemper forbundet med lån og kreditt. Rammelån bidrar først og fremst ikke til at den allerede høye gjeldsgraden til nordmenn synker. Man kan også bli fristet til å bruke mer penger enn hva man ville gjort dersom man ikke hadde tilgang på pengene.

Det er også en viss risiko med rammelån, særlig hvis det ikke er god nok sikkerhetsmargin. "Worst-case scenario" er at boligens verdi faller, lånerenten stiger og inntekten din synker. Da kan banken kreve mer i sikkerhet, og i verste fall fører til tvangssalg av boligen.

Med god økonomisk kontroll, kombinert med en tilstrekkelig sikkerhetsmargin, er det svært usannsynlig at man ender opp i en slik situasjon med et rammelån. Et rammelån er ikke annet enn et fleksibelt boliglån, med en veldig gunstig rente.