Tabelltrekk – Unngå restskatt med riktig skattetabell

Oppdatert:
30.6.2023

Er du plassert i Tabell 7100? Eller kanskje 7104? Men forstår ikke hva det betyr? Få en enkel innføring i tabelltrekk og hvordan du unngår å få baksmell.

Norge har et progressivt skattesystem. Det vil si at jo mer du tjener, desto høyere blir skattesatsen. Tabelltrekk tar hensyn til det ved å variere satsen automatisk etter hvor mye man mottar i lønn. Systemet består av ulike tabellnumre som gjør at også forventede tillegg og fradrag blir lagt til i beregningene.

Hensikten med tabelltrekk er å sørge for at du betaler nok skatt gjennom hele året, slik at du unngår å få baksmell på skatten.

Hva betyr tabellnummeret?

Er du plassert i Tabell 7100? Eller kanskje 7104? Men forstår ikke hva det betyr?

Det er egentlig ikke så vanskelig:

Man plasseres i ulike tabeller ut ifra hvor mye tillegg og fradrag på skatten som forventes i løpet av inntektsåret. Det betyr at en som betaler renter på boliglån, og som ikke har betydelige kapitalinntekter, plasseres i en tabell med en lavere skattesats (ettersom mer fradrag = lavere skatt).

Eksempel:

Person A

Renteinntekter: 5.000 kr
Rentekostnader: 50.000 kr
Foreldrefradrag: 25.000 kr
Fagforeningskontigent: 3.850 kr
Netto fradrag = 73.850 kr
Plasseres i tabell 7107.

Person B

Renteinntekter: 50.000 kr
Rentekostnader: 5.000 kr
Netto fradrag = -45.000 kr
Plasseres i tabell 7124.

Forutsatt at begge har en lønnsinntekt på 45.000 kroner, vil Person A ha et skattetrekk på 12.381 kroner i måneden (27,5 %), mens Person B blir trukket 14.896 kroner i måneden (33,1 %).

Tabelltrekk

Merk at standardfradragene personfradrag og minstefradrag ikke er med. Det vil si at de som hverken har biinntekter eller andre fradrag, faller inn under tabell 7100, med 0 i netto fradrag.

Høyere inntekt gir høyere skattesats

Tabellkort tar hensyn til endringer i lønn ved å benytte ulike satser. Jo mer du tjener, desto høyere blir skatteprosenten. Grunnen til det er å holde takt med trinnskatten. Se skatteeffekten av høyere lønn for tabell 7100 som eksempel:

Slik fortsetter det helt til man blir trukket 54 prosent i skatt. Grunnen til at det ikke stopper på den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter (46,4 %), er at tabelltrekk også tar hensyn til at det kun trekkes skatt av 10,5 måneder i året, siden feriepenger ikke er trekkpliktig og at det er halv skatt i desember. Det trekkes derfor en litt høyere sats å kompensere for det.

Tabellkort skal kun benyttes av hovedarbeidsgiveren

Tabellkort skal kun benyttes av hovedarbeidsgiveren, altså der du tjener mest. Andre arbeidsgivere skal bruke fast prosenttrekk.

Det er viktig siden tabelltrekk tar hensyn til minstefradrag, gjeldsrenter og andre fradrag. Dersom man har flere arbeidsgivere som benytter tabelltrekk samtidig, vil fradragene komme med flere ganger i beregningene. Det resulterer i feil skattetrekk og man vil sannsynligvis ende opp med å måtte betale restskatt.

Sjekk at opplysningene stemmer

Taballkortsystemet tar automatisk høyde for løpende endringer i lønn. Andre opplysninger, som for eksempel fradrag og biinntekter, baserer seg på 1-2 år gammel informasjon. Skattekortet du mottok i desember 2018 tar altså utgangspunkt i opplysninger fra 2016. Men mye kan ha endret seg i løpet av denne perioden:

Du kan for eksempel ha arvet penger (kan utløse formueskatt), du kan ha fått lavere rente på lån (mindre i fradrag), eller du forventer å motta en betydelig sum i aksjegevinst (økning i kapitalinntekter).

Også endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning, vil kunne påvirke hvor mye du må betale i skatt.

Så om noe har endret seg siden sist som gjør at du må betale mer eller mindre i skatt, endrer du til korrekte beløp og mottar et nytt skattekort. Arbeidsgiveren får da automatisk tilgang til det nye skattekortet.