28.7.2023

Kredittkort med reiseforsikring

De fleste kredittkort tilbyr gratis reiseforsikring. Forsikringen dekker vanligvis forsinket bagasje, tap av reisegods, og viktigst av alt; reiseulykke.

Men holder det med denne forsikringen når du er ute å reiser? Når gjelder reiseforsikringen? Og hvilket kredittkort er best på reiseforsikring?

Beste reiseforsikring på kredittkort

Dekning DNB MasterCard Sbanken Bank Norwegian Gebyrfri Visa Gold Re:member Ikano Visa
Reisegods 20.000 kr / 30.000 kr 15.000 kr / 40.000 kr 15.000 kr / 40.000 kr 20.000 kr / 30.000 kr 15.000 kr / 40.000 kr 15.000 kr / 40.000 kr
Avbestilling 10.000 kr / 30.000 kr 20.000 kr / 40.000 20.000 kr / 40.000 kr 30.000 kr 20.000 kr / 50.000 kr 15.000 kr / 45.000 kr
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset 7.500.000 kr Ubegrenset 5.000.000 kr
Varighet 90 dager 60 dager 90 dager 90 dager 90 dager 90 dager

(pr. person / hele familien)

Som du ser er det ikke mye som skiller forsikringssummene i de ulike kredittkortene. Egenandelen du må betale for reisegods og behandlingsutgifter ligger også helt likt, på 500 kroner. Øvrige dekninger har ingen egenandel.

Det gjør det vanskelig å kåre hvilket kredittkort som er best på reiseforsikring. Vi anbefaler derfor å velge et kredittkort som i tillegg til forsikring, er gebyrfritt å bruke i inn- og utland.

Når gjelder reiseforsikringen?

Du bør lese gjennom kredittkortets forsikringsvilkår for å være sikker på at reiseforsikringen er gjeldene i ditt tilfelle, og at dekningen er god nok. Det er likevel enkelte vilkår som ofte går igjen:

Minst halvparten av reisen må være betalt med kredittkortet

Nær sagt alle reiseforsikringer krever at minst 50 % av reisen er betalt med kredittkortet. Det gjelder både for transport og overnatting. Kravet oppfyller man enkelt ved å for eksempel bruke kredittkortet til å betale for hotellrom og flybilletter.

Skal du på bilferie? Sørg for at du bruker kredittkortet til å betale for drivstoff

50 %-kravet gjelder når skaden faktisk oppstår. Det betyr at om du ikke betaler med kredittkortet når du fyller drivstoff, gjelder ikke reiseforsikringen før du eventuelt ankommer første overnattingssted og betaler med kredittkortet.

Reisens varighet

I tabellen ovenfor ser du at de fleste, med unntak av Sbanken, har 90 dager varighet på reiseforsikringen. Det er viktig å være klar over at denne varigheten ikke gjelder for reiser med åpen retur eller for reiser uten returbillett. Da blir varigheten på reiseforsikringen ofte redusert til under halvparten.

Reiseforsikringen vil ikke gjelde for reiser som varer over 90 dager. Det betyr at om reisen varer i 91 dager, vil du heller ikke være forsikret de første 90 dagene.

Kan gratis reiseforsikring erstatte helårs reiseforsikring?

I mange tilfeller holder det med reiseforsikringen som er inkludert i kredittkortet. Her må man se om forsikringen har dekningen du behøver, og at forsikringssummen er tilstrekkelig.

Helår reiseforsikring har den fordelen av at du er forsikret fra du går ut av døra hjemme. Det er også generelt lavere egenandel å betale. Men det er noen dekninger i kredittkortenes reiseforsikring som faktisk har en høyere forsikringssum enn hva man finner i vanlig helårs reiseforsikring.

Å være dobbeltforsikret er i utgangspunktet sløseri. Men i dette tilfelle, hvor reiseforsikringen i kredittkortet er gratis, er det beste å kombinere begge forsikringene. Da kan man rette forsikringskravet mot selskapet som utbetaler mest.

Hva med Europeisk helsetrygdkort?

Et Europeisk helsetrygdkort er dokumentasjon på at du har krav på nødvendig helsehjelp i EØS-land og Sveits, med samme vilkår som statsborgere i landet har.

Det frarådes likevel at Helsetrygdkortet blir brukt uten reiseforsikring i tillegg, selv om du skal feriere i EØS-land.

Der ikke alle land som har like god standard på behandling som her i Norge, som for eksempel ikke dekker behandlinger og sykehusopphold fullt ut.