28.7.2023

Kredittkortgjeld

Vi viser deg hvordan du blir kvitt dyr kredittkortgjeld på best mulig måte.

Et kredittkort skal i utgangspunktet ikke bli brukt som et langsiktig lån. Lånerenten utover rentefri kreditt er svært høy, og det er derfor mange som sliter med å bli kvitt kredittkortgjelden. Dersom du bare betaler tilbake minstebeløpet, vil du raskt oppdage hvor langsomt kredittkortgjelden synker. Det er på grunn av at rentekostnadene utgjør en så stor del av terminbeløpet at mye av ditt avdrag går rett og slett til å betale for rentene på lånet.

Slik blir du kvitt kredittkortgjeld

Oppskriften til å bli kvitt kredittkortgjeld er relativ enkel. Du må betale tilbake skyldig beløp. Men som nevnt innledningsvis fører rentekostnadene til at det å bli kvitt gjelden ofte er lettere sagt enn gjort. Nedenfor har vi listet opp flere alternativer som kan hjelpe deg å bli kvitt kredittkortgjelden en gang for alle!

Nedbetal mer enn minstebeløpet

Når du mottar fakturaen fra kredittkortselskapet så er det oppgitt et minstebeløp som må innbetales. Minstebeløpet er derimot ikke på mer enn 2,5 % av utestående kreditt. For å unngå unødvendige lånekostnader er det lurt å innbetale så mye som mulig.

La oss si at minstebeløpet du må betale er på 500 kroner. Velger du å innbetale 1.000 kroner hver måned, vil lånet nedbetales på under halvparten av tiden. På grunn av rentes rente kommer du unna med godt over halvparten av rentekostnadene ved å innbetale det dobbelte av minstekravet.

Skippertak

Det mest effektive tiltaket å bli kvitt dyr kredittkortgjeld er å ta et skippertak. Bruk feriepenger eller skatt til gode til å nedbetale gjelden. Selv om det kanskje ikke frister med å bruke pengene på gammel gjeld, er det få som angrer på at pengene ble brukt på dette i etterkant. Det er motiverende å se at gjelden går ned, samtidig som at rentekostnadene synker.

Refinansiering av kredittkortgjeld

Kredittkort har en høy effektiv rente på utestående beløp. Normalt ligger denne renten på 20-25 % etter rentefri periode. Til sammenligning er dette 15-20 % mer enn renten på et vanlig boliglån. Nå er riktignok kredittkort og boliglån to ulike produkter, men det sier noe om hvor store rentekostnadene kan bli om lånet ikke prioriteres. Det er derfor mye penger å kunne spare på å refinansiere og eventuelt samle kredittkortgjelden over til et lån.

Siden forbrukslån er et lån uten sikkerhet, vil også denne lånerenten normalt ligge godt over boliglånsrenten. Men om vi sammenligner renten du har hos kredittkortet, vil sannsynligvis et forbrukslån komme best ut. Renten du får i et forbrukslån strekker seg gjerne fra 6,9 % til 20 %. Så lenge renten er lavere enn utgangspunktet, vil refinansiering av kredittkortgjelden lønne seg. Husk at både ekstra nedbetaling og skippertak også er aktuelle etter refinansieringen. Du reduserer derimot rentekostnadene ved å flytte lånet, og kan bruke enda mer på å nedbetale gjelden raskere.

Eksempel på refinansiering av kredittkortgjeld

Før refinansiering av kredittkortgjelden:

  • Lånebeløp: 75.000 kr
  • Effektiv rente: 25 %
  • Minstebeløp: 1.875 kr
  • Nedbetalingstid ved å følge minstebeløp: over 30 år (!)

Etter refinansiering ved hjelp av et forbrukslån:

  • Lånebeløp: 75.950 kr
  • Effektiv rente: 10 %
  • Terminbeløp: 1.902 kr
  • Nedbetalingstid: 4 år

I eksempelet ovenfor ser du hvor mye en reduksjon på 15 % rente har å si for nedbetalingstiden. Legg merke til at ved å kun nedbetale minstebeløpet, som her er satt til 2,5 % av skyldig beløp, vil det ta over 30 år å bli kvitt kredittkortgjelden. Med et forbrukslån får du lavere rente, en fast betalingsplan å forholde seg til, og ikke minst en raskere nedbetalingstid.

Hvordan søke om refinansiering?

Refinansiering kan man søke om hvor som helst hos de største bankene i Norge. De fleste som tilbyr kredittkort og forbrukslån, tilbyr også gunstig refinansiering. Som vi nevnte innledningsvis er det ekstremt viktig at man refinansierer kredittkortgjeld på et tidlig stadium. Venter man til kravene har gått til inkasso eller man får betalingsanmerkning, så vil det være vanskelig å få gjennomslag på søknaden om refinansiering. Da er man like langt, og vil neppe bli kvitt kredittkortgjelden med det første.