Alternativkostnad - Kostnaden du har lett for å glemme

Oppdatert:
22.7.2023

Alle valg vi gjør har en alternativkostnad.

Er du ute å spiser på restaurant, har du valgt bort alternativet å spise hjemme. Hvis restaurantbesøket kostet deg 1.000 kroner, og det ville kostet deg 100 kroner å spise hjemme, blir alternativkostnaden 900 kroner (1000-100).

Vi sier at alternativkostnaden er kostnaden du får ved å ikke velge velge det beste alternativet. Dette er en kostnad vi har tendens til å ignorere – enten bevisst eller ubevisst. Nå skal vi ikke gå rundt å tenke over alle alternativkostnadene man står ovenfor. Det er også unødvendig i flere sammenhenger. Det er derimot viktig at du er klar over at alt du velger, har en alternativkostnad. Det er spesielt viktig å overveie alternativkostnadene ved større valg.

Eksempel på hvordan du regner ut alternativkostnad Alternativ 1: Sette 100 kroner på en høyrentekonto som gir 5% årlig avkastning. Alternativ 2: Sette samme beløp i kjøp av aksjer som har en forventet avkastning på 10%. Alternativkostnaden ved å velge det første alternativet blir: 10-5= 5 kroner.

Langsiktig alternativkostnad

Velger du å studere, går du glipp av arbeidsinntekter. Du velger å investere i noe som over tid (forhåpentligvis) vil lønne seg. Hvis du ville tjent 400.000 kroner i året på å jobbe, og skolen koster deg 100.000 kroner i året, er alternativkostnaden 500.000 kroner for hvert år du studerer. Når du er ferdig, la oss si etter tre år, er samlet alternativkostnad på 1.500.000 kroner. Etter endt utdannelse vil du muligens få en høyere årslønn. La oss si din nye årslønn er 600.000 kroner. Det er 200.000 kroner mer enn hva du hadde før du studerte. Den samlede alternativkostnaden på 1.500.000 kroner, vil derfor ta deg syv og et halvt år å "betale" tilbake. Fortsetter du å jobbe vil alternativkostnaden bli negativ, noe som betyr at du valgte det beste alternativet. Det er derfor viktig at vi både tenker på de kortsiktige- og langsiktige alternativkostnadene.

Sparer du penger på å gjøre alt selv?

Hvis du har sett Sinnasnekker'n på TV Norge, vet du sikkert at store oppussingsprosjekt ofte har sin pris. For det første kan det gå ut over livsgleden. For det andre vil faglærte mest sannsynlig utføre jobben både bedre og raskere. Det du "sparer" på å gjøre (nesten) alt selv, kan lett falle bort når vi trekker fra alternativkostnaden. Alle de timene du brukte på oppussingen, kunne du heller vært på jobb. Når også kvaliteten på arbeidet blir lavere, vil det også være med på å utgjøre summen av alternativkostnaden. Lavere kvalitet er derimot vanskeligere å sette tall på enn tap av arbeidstimer. Vi ser at alternativkostnaden raskt vil kunne spise opp det du i utgangspunktet trodde du ville spare. Jeg legger til at alternativkostnaden er individuelt. De som er flinke til å pusse opp, vil uten tvil kunne spare masse på å gjøre alt selv. Og selv om det har gått med alt for mange timer, vil kanskje følelsen du sitter igjen med til slutt være verdt alt strevet. For noen kan derfor flere tusen arbeidstimer veie opp mot nettopp den følelsen.

Et annet reelt eksempel er å dekkene på bilen på egen hånd. Et verksted skal ha omtrent 200 kroner for å utføre jobben, og bruker sjeldent lenger enn et kvarter. Så om du bruker mer enn én time på å skifte dekk, vil alternativkostnaden ødelegge for profitten.

Nå er det ikke sånn at du skal outsource alle jobber. Ser vi tilbake på dekk-eksempelet er det klart at det utgjorde en ugunstig kortsiktig alternativkostnad, målt i kroner og øre. Men hva med den langsiktige alternativkostnaden? Hva om du tre år senere punkterte dekket langs en øde vei og måtte skifte dekk. Siden du har erfaring fra å skifte dekk, er det liten sak å sette på reservehjulet. Om du måtte få hjelp vil det kostes deg både mer tid og penger. Da er alternativet om å skifte dekk på egen hånd det beste alternativet.

Det som ikke kan måles i kroner og øre

Det er også mye som ikke kan måles i kroner og øre. Hva én person verdsetter noe, blir nødvendigvis ikke verdsatt på samme måte som hos en annen person. For noen vil 250 arbeidstimer være verdt kjøpet av en 50 tommer TV. Mens for andre kan samme TV bare verdsettes for et få antall arbeidstimer. Dvære et fasitsvar på alle type alternativkostnader.

Nøkkelen ligger i å være klar over hvilke alternativkostnader valget ditt har. På den måten er du i bedre stand til å foreta rasjonelle beslutninger.

Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.