Lønnsomhetsanalyse med ulike scenarioer

Oppdatert:
14.8.2023

Se hvordan du gjør en lønnsomhetsanalyse med ulike scenarioer ved bruk av nåverdimetoden.

En bedrift med fire ansatte vurderer å gå til innkjøp av en kaffemaskin. Per (som elsker kaffe) mener kaffemaskinen vil øke produktiviteten på jobben. Sjefen (som elsker penger) mener at "investeringen" er en ren utgiftspost.

Sammen med de resten av ansatte setter de opp følgende scenarioer, basert på tunge empiriske studier, samt Pers entusiasme:

Scenario Økt produktivitet Sannsynlighet
A 0 % 20 %
B 1 % 60 %
C 2 % 20 %

De ansatte produserer i gjennomsnitt for 1.000 kroner i timen. De ulike scenarioene vil dermed gi følgende utslag ved 47 arbeidsuker:

  • Scenario A: Ingen endring
  • Scenario B: 70.500 kroner mer i året
  • Scenario C: 141.000 kroner mer i året

Utgifter og kostnader

Kaffemaskin inkl. transport og montering 110.000 kroner
Årlig service 5.000 kroner / 10.000 kroner*
Kostnader pr. Kopp 5 kroner

Andre forutsetninger:

  • Kaffemaskinen faller 20 % i verdi hvert år
  • Det går med 2.820 kopper årlig, noe som gir årlige variable kostnader på 14.100 kroner.

Sjefen krever et avkastningskrav på 8 %, for at kaffemaskin-investeringen skal være lønnsom i forhold til andre lignende investeringer.

Kontantstrøm

År 0 År 1 År 2 År 3
Økt produktivitet A: 0
B: 70.500
C: 141.000
A: 0
B: 70.500
C: 141.000
A: 0
B: 70.500
C: 141.000
Årlig service -5.000 -10.000 -5.000
Variable kostnader -14.100 -14.100 -14.100
Kaffemaskin-investering -100.000
Restverdi 51.200
Kontantstrøm -100.000 A: -19.100
B: 51.400
C: 121.900
A: -24.100
B: 46.400
C: 116.900
A: 32.100
B: 102.600
C: 173.100

Netto nåverdi

(Se finanssans.no/aksjer/netto-nåverdi for formel og eksempler på beregning av netto nåverdi)

Scenario A:
-112.865

Scenario B:
68.820

Scenario C:
250.506

Siden hvert scenario hadde ulike sannsynligheter for å inntreffe, må hver enkelt nåverdi vektes og legges sammen:

Forventet nåverdi for investeringen = (-112.865 x 0,2) + (68.820 x 0,6) + (250.506 x 0,2) = 68.920

Investeringen er lønnsom fordi nåverdien er større eller lik 0. Per og de andre ansatte kan nyte kaffe på jobben med god samvittighet.

Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.