Finn beste høyrentekonto

Oppdatert:
8.10.2023

Få oversikt over hvilke banker som i dag har den beste høyrentekontoen, slik at du får mest mulig avkastning på pengen dine, uten risiko.

De fem beste høyrentekontoene akkurat nå

Bank Effektiv rente Laveste sparebeløp Høyeste sparebeløp Kapitaliseringsperiode
Næringsbanken 4,40 % 1 kr 2 000 000 kr Årlig
Svea Bank 4,39 % 0 kr Ubegrenset Årlig
Kraft Bank 4,39 % 50 000 kr 2 000 000 kr Månedlig
Aprila Bank 4,38 % 0 kr Ubegrenset Månedlig
Mybank 4,36 % 0 kr 2 000 000 kr Månedlig

Med en effektiv rente på 4,40 prosent, er det Næringsbanken nå gir deg markedets beste rente på sparekontoen.

Sparepengene er sikret av Bankenes Sikringsfond på opptil 2 millioner kroner, eller den svenske Riksgälden på opptil 950.000 SEK (eller en kombinasjon av disse). Dersom du ønsker å sette inn sparebeløp som overstiger bankens garanti, kan du fordele pengene i flere banker.

Hva er kapitaliseringsperiode?

Kapitaliseringsperiode betyr hvor ofte rentene settes inn på konto, og er som regel årlig eller månedelig. Siden vi sammenligner effektive rente og ikke nominelle rente, er effekten av rentes-rente i løpet av året allerede tatt hensyn til. Altså vil totale inntekter i løpet av året være lik i Bank A som har 2 % effektiv rente med månedlig kapitalisering, og Bank B med 2 % effektiv rente og årlig kapitalisering.

Hva skjer med rentene dersom jeg avslutter kontoen før det har gått et år?

Uansett om du har sparekonto med årlig eller månedelig kapitalisering, så vil du få alle opptjente renter når kontoen avsluttes.

Realrente – det du egentlig sitter igjen med

Plasserer man 100.000 kroner i en høyrentekonto med 2 prosent effektiv rente, vil man etter ett år ha opptjent 2.000 kroner i renter, og sitte igjen med 102.000 kroner. Men, det er før vi tar hensyn til skatt og inflasjon:

Renteinntekter beskattes med 22 prosent. Det betyr at av renteinntektene på 2.000 kroner, går 440 kroner til skatt.

Samtidig har inflasjon over ett år gjort at sparebeløpet er mindre verdt – altså at kjøpekraften er svekket. Tar vi utgangspunkt i inflasjonsmålet på 2 prosent, vil kjøpekraften av det opprinnelige sparebeløpet på 100.000 kroner være redusert med 2.000 kroner.

Siden man skatter først når renteinntektene har oppstått – i praksis året etter – har også skatten fått lavere kjøpekraft. Det betyr at selv om det ser ut som et tap på 440 kroner, vil realrenten være 0,43 prosent.

Hvilke alternativer har jeg?

Til tross for at man med dagens renter får en negativ avkastning på pengene i en høyrentekonto, er det ingen grunn til å la pengene stå i brukskontoen. Her får man en enda lavere rente, gjerne ikke mer enn 0,05 prosent. Realrenten ender da opp på -1,58 prosent, som gjør at du taper mer penger i forhold til høyrentekonto.

  1. Nedbetale gjeld

    Foruten boliglån og studielån – hvor renten er omtrent den samme som i høyrentekonto – er det absolutt bedre å nedbetale gjelden man har fremfor å la de stå til en rente på 2 prosent. Jo høyere renten er på lånet, desto større blir avkastningen. I tillegg er dette fornuftig med tanke på økonomisk sikkerhet.

  2. BSU

    Det er ingen tvil om at dersom pengene skal brukes på bolig er BSU den beste spareformen. I tillegg til en høyere rente (3,5 prosent rente i skrivende stund), får man også 5.000 kroner i skattefradrag dersom man setter inn det årlige maksimalbeløpet på 25.000 kroner.

  3. Indeksfond

    Du kan plassere pengene i indeksfond. Fordelen med indeksfond er at forventet avkastning er langt høyere enn 2 prosent. Men dette er ikke en risikofri investering, og du må tåle å se svinginger i verdien. Det bør også ha tenkt til å spare minst i fem år. For lavere risiko er det lurt å velge et bredt, globalt indeksfond.
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.