Bør jeg ha kryptovaluta i porteføljen?

Oppdatert:
4.8.2023
Skjermklipp av mal på kryptovaluta i porteføljen i Excel

Denne artikkelen følger med mal i Excel – Last ned her.

For 10 år siden fikk du kjøpt 1 Bitcoin (BTC) for 4,92 dollar. Dagens pris er 40 136 dollar.

Det tilsvarer en totalavkastning på 816 000 %, noe som betyr at en tusenlapp investert i Bitcoin i 2012, ville i dag hatt en verdi på litt over 8 millioner kroner.

Men det er kun et fåtall som faktisk har oppnådd denne skyhøye avkastningen, og det er av følgende grunner: 1) Bitcoin var ukjent for allmenheten og 2) De som kjøpte Bitcoins på den tiden har sannsynligvis solgt disse for lenge siden.

Følelsen av å være for sent ute – såkalt «FOMO» – fikk mange til å spekulere i alternative kryptovalutaer, med Ethereum (ETH) i spissen. Mange av disse er nå borte, eller så godt som verdiløse. Men fortsatt finnes det tusenvis av kryptovalutaer, med alle sine "unike" egenskaper.

100 % kryptovaluta, 0 % kryptovaluta, eller noe i mellom?

Du har ikke muligheten til å oppnå høy avkastning uten å ta høy risiko. Det samme gjelder for investering i kryptovaluta. Og der er de på et helt eget nivå.

Både aksjemarkedets årlige standardavvik- og avkastning har i gjennomsnitt vært på cirka 15 %. Det betyr at årlig avkastning i 68,26 % av tilfellene (ett standardavvik opp og ned) har vært mellom 0 og 30 %.

For Bitcoin og Ethereum har gjennomsnittlig årlig standardavvik for de siste 10 årene vært på henholdsvis 120 % og 83 %. Svingingene i verdien har vært ekstreme i forhold til aksjemarkedet.

Gjennomsnittlig årlig vekstrate (CAGR) Årlig standardavvik
Filecoin 14,05 % 173,59 %
Ethereum 184,44 % 119,95 %
Tezos 13,04 % 137,4 %
Bitcoin 146,78 % 83,10 %
KLP AksjeGlobal Indeks 1 15,73 % 14,06 %
Gull (XAU) 1,67 % 15,15 %
DNB Kredittobligasjon D -0,34 % 3,61 %

Fra tabellen forstår man at det er alt for høy risiko ved å la kryptovaluta utgjøre 100 % av investeringsporteføljen. Det fornuftige er kanskje å gjøre det motsatte, å utelate det fullstendig.

Samtidig er det fristende å ikke ekskludere det helt, med tanke på hvordan utviklingen kan gå, og avkastningen som hører med. Sett med «portefølje-øyne» er det også alltid en fordel å plassere pengene i flere aktivaklasser.

Korrelasjon

Alle aktiva som ikke beveger seg identisk kan sammen brukes til å redusere risiko (se artikkelen om korrelasjon). Det beste er ingen eller negativ korrelasjon. Men som regel beveger det meste seg i samme retning, og i enda større grad ved nedgangsperioder når man ønsker alt annet enn positiv korrelasjon.

Korrelasjon Sammenheng
Under 0,25 Ingen sammenheng
0,25 til 0,5 Svak sammenheng
0,5 til 0,75 Moderat sammenheng
0,75 til 1 Sterk sammenheng

(Samme generelle grenser gjelder for negativ korrelasjon, for eksempel at -0,78 anses å ha sterk negativ sammenheng.)

Nedenfor ser du korrelasjonen (sammenhengen) på daglig avkastning mellom de ulike aktivaene. Første matrise er med data fra 2012-2022 (unntatt Ethereum, Tezos og Filecoin), og neste er fra 2021-2022.

Korrelasjonsmatrise mellom kryptovaluta, aksjermarkedet, obligasjoner og gull
Korrelasjonsmatrise mellom kryptovaluta, aksjermarkedet, obligasjoner og gull, i løpet av ett år

Korrelasjonen mellom de forskjellige kryptovalutaene er sterk. Ved siste års korrelasjon ser vi at sammenhengen mellom Bitcoin og Ethereum er på 0,817. De beveger seg med andre ord stort sett i samme retning.

Kanskje mest aktuelt med tanke på investeringsporteføljen, er korrelasjonen mellom kryptovaluta og KLP AksjeGlobal Indeks 1 (indeksfondet har samme referanseindeks – MSCI World – som KLP AksjeGlobal Indeks V).

På lang sikt har forholdet mellom Bitcoin og aksjemarkedet vært 0,011, og -0,038 på kort sikt. Det har altså ikke vært noen sammenheng mellom disse, noe som er gode nyheter for porteføljen.

Inkludere kryptovaluta i porteføljen – hva skjer med forventet risiko og avkastning?

En investeringsportefølje kan bestå av ulike aktivaklasser, som blant annet aksjer, obligasjoner, eiendom, råvarer og alternative plasseringer. Det er i sistnevnte kategori kryptovaluta tilhører.

En typisk langsiktig portefølje har nærmere alt plassert i aksjemarkedet, enten det er via enkeltaksjer, aksjefond eller indeksfond. Etter hvert som uttakene nærmere seg, er det vanlig å redusere eksponeringen til fordel for rentefond og banksparing.

Vi begynner derfor med å se på hvordan kryptovaluta påvirker investeringsporteføljer som tidligere kun besto av aksjer.

Aksjer og kryptovaluta

Det er som nevnt innledningsvis tusenvis av kryptovalutaer. Hvis man ikke har klare meninger på hvilke som er bedre enn de andre, er det opplagt at Bitcoin og Ethereum er noe som bør vurderes å investere i. Samtidig kan det være lurt å legge til andre kryptovalutaer som har en annen løsning på virtuell valuta, eller bruksområde (en vesentlig forskjell er blant annet «proof of stake» kontra «proof of work»).

Det globale aksjemarkedet + Bitcoin + Ethereum

Dette skjer med porteføljens forventede avkastning og risiko ved ulike vekter av aksjer, Bitcoin og Ethereum:

Porteføljenavn Risiko (standardavvik) Avkastning Aksjer Bitcoin Ethereum
P1 120 % 177 % 0 % 0 % 100 %
P2 80 % 130 % 23,64 % 16,57 % 59,78 %
P3 40 % 67 % 52,76 % 47,08 % 0,16 %
P4 30 % 59 % 68,31 % 15,85 % 15,85 %
P5 25 % 49 % 74,74 % 12,63 % 12,63 %
P6 20 % 37 % 80,25 % 19,59 % 0,16 %
P7 14 % 22 % 95,00 % 2,50 % 2,50 %
MVP 13,89 % 19 % 97,31 % 2,32 % 0,37 %

Vektene i porteføljen er beregnet ut ifra «efficient frontier»-modellen, inkludert forutsetninger og begrensninger (last ned malen i Excel). Vi finner med andre ord sammensetninger av aktiva som gir lavest risiko og høyest avkastning, og vice versa. Som grunnlag er det benyttet historikk over daglig avkastning (Monte Carlo-simulasjon er et alternativ).

Høyest avkastning...

Siden Ethereum er det som har gitt høyest gjennomsnittlig avkastning de siste årene, er det porteføljen med 100 % av denne kryptovalutaen som gir høyest forventet avkastning, men også høyest risiko.

Lavest risiko...

I motsatt ende ligger porteføljen kalt MVP («minimum variance portfolio»), som er sammensetningen som gir lavest forventet risiko. Fordelingen er 97,31 % i aksjer, 2,32 % i Bitcoin, og 0,37 % i Ethereum. Legg merke til at vi oppnår lavere risiko ved å kombinere aksjer og kyptovaluta på grunn av diversifiseringseffekten.

Noe i mellom...

De mest aktuelle porteføljene ligger sjeldent i ytterpunktene, men noe i mellom. P6, som består av cirka 80 % aksjer og 20 % kryptovaluta, resulterer i et mer akseptabelt årlig standardavvik på 20 %, med 37 % i forventet årlig avkastning. Problemet er at modellen favoriserer Bitcoin, slik at Ethereum kun utgjør 0,16 %.

Løsningen er å legge til begrensninger i «Solver». For eksempel at Bitcoin og Ethereum skal ha nøyaktig lik andel i porteføljen. Dette er gjort i P5 (12,63 % hver) og P7 (2,5 % hver).

Det fornuftige...?

Kanskje er det fornuftig å ha 5 % av investeringsporteføljen plassert i kryptovaluta, gjerne fordelt over 2-3 ulike valutaer. Basert på modellen, som tross alt kun er en modell, vil portefølje P7 gi omtrent samme risiko som forventes i aksjemarkedet, men med cirka 7 % høyere årlig forventet avkastning.

Om det er fornuftig for deg, forutsetter at du har nok kunnskap om kryptovaluta, at det passer med risikoprofilen din, og at du selvfølgelig tror på verdiøkning i årene som kommer.

Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.