Dette må du passe på når du leier ut med Airbnb

Oppdatert:
27.7.2023

Flere rapporterer nå at de tjener mer på å leie ut til turister, enn på å ha en fast leietaker boende. Men hva er egentlig skattereglene for når man leier ut på Airbnb?

Nettstedet Airbnb tillater nordmenn å leie ut hele eller deler av hjemmet sitt til turister. Flere rapporterer nå at de tjener mer på å leie ut til turister, enn på å ha en fast leietaker boende. Men hva er egentlig skattereglene for når man leier ut på Airbnb?

Siden Airbnb startet i Norge har selskapet vokst voldsomt i Norge. Nå ligger det tusenvis av leiligheter ute på de norske sidene. Mens markedet for slik kortidsleie har eksistert lenge, så har Airbnb klart å løse de viktigste problemene til at mange ikke brukte det før trygghet og brukervennlighet.

Måten Airbnb bedrer sikkerheten er ved nøye utvelgelse av hvem som kan leie. Før du leier ut kan du lese anmeldelser på gjesten for å bedømme om du ønsker å akseptere forespørselen. Gjesten betaler når de bestiller og legger inn depositumet, og du som utleier får betaling til din bankkonto etter første natten. Av dette trekkes det fra et overføringsgebyr til Airbnb på 6 – 12 %. Det dekker blant annet forsikring på inntil flere millioner, dersom det skulle skje en større skade på leiligheten.

I dag ligger det over 300 leiligheter ute i Oslo, med en gjennomsnittspris for et privatrom på vel 300 kroner, og nær 750 kroner for en hel leilighet. I sommermånedene rapporteres det om stor pågang. Det er derfor ikke rart at mange nordmenn som enten leier ut via nettstedet, eller vurderer det, lurer på hvilke skatteregler de skal forholde seg til.

Skattereglene på utleie av bolig

Fra 1. januar 2018 trådte det i kraft nye skatteregler om utleieinntekter.

Før var alle inntekter på korttidsutleie skattefrie, så lenge man leide ut under halvparten av boligens verdi. Dersom man leide ut en større del av boligen kunne man tjene inntil 20.000 kroner i året skattefritt.

Men nå gjelder dette kun når leieforholdet varer i minst 30 dager, etter skatteloven §7-2 (1).

I praksis vil det si at så godt som alle som leier ut via Airbnb ikke oppfyller dette vilkåret.

For korttidsutleie gjelder disse reglene:

Du kan tjene inntil 10.000 kroner skattefritt i året på utleie.

85 % av alle inntekter over 10.000 kroner er skattepliktige. Eksempel:

Årets utleieinntekter: 45.000 kroner.

Skattepliktig utleieinntekt fratrukket bunnfradrag: 45.000 - 10.000 = 35.000 kroner.

Skattepliktig inntekt: 35.000 x 0,85 = 29.750

Av dette beløpet må du betale 22 % skatt (for inntektsåret 2019), som i dette tilfelle utgjør 6.545 kroner (29.750 * 0,22).

På slutten av året kan du gå inn på Airbnb sine sider for å finne ut hvor mye du har leid ut for det året, slik at du kan føre det inn i skattemeldingen.

Det er altså ganske enkle regler man som utleier må forholde seg til dersom man velger å leie ut med Airbnb. Det blir noe mer komplisert om omfanget blir så stort at det blir å anse som en næringsinntekt for deg, men for de aller fleste private utleiere er ikke det en relevant bekymring.

Hvorvidt Airbnb og andre tilsvarende tjenester er noe for deg er naturligvis ikke bare et skattemessig spørsmål. Men dersom du liker å møte nye mennesker og er villig til å invitere en turist inn i hjemmet ditt, så er det i hvert fall ikke skattemessige grunner til å la være.

Når anses utleien som næringsvirksomhet?

Det er mange som lurer på hvor grensen er når privat utleie går over til næringsvirksomhet. Svaret er at det blir gjort en helhetsvurdering basert på om:

  • utleien tar sikte på å ha en viss varighet
  • utleien har et visst omfang
  • utleien er egnet til å gi overskudd, og
  • utleien drives for skatt

Tommelfingerregelen er at det anses som næringsvirksomhet når du leier ut 5 eller flere boenheter. Ved tvil bør du ta kontakt med Skatteetaten.

Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.