Dette skal en faktura inneholde

Oppdatert:
1.8.2023

Se hvilke formelle krav som stilles til et salgsdokument.

I bokføringsforskriften § 5-1-1 står det listet opp hva en faktura (salgsdokument) skal inneholde. En typisk feil er å ikke ha med et fakturanummer, eller benytte et fakturanummer som allerede er brukt. Konsekvensen av dette er at mottakeren ikke kan betale fakturen, siden den etter bokføringsforskriften ikke blir ansett som gyldig. Blir den registrert hos mottakeren må de få en kredittnota, samt en ny faktura med et gyldig fakturanummer. En slurvete faktura vil med andre ord utsette innbetalingen og kunne medføre konsekvenser ved et eventuelt bokettersyn.

En faktura skal inneholde:

1. Fakturanummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen. Merk at et fakturanummer kun er gyldig når den er tildelt maskinelt eller er forhåndstrykt.

2. Angivelse av partene. Selgeren og evt. kjøper skal også oppgi sitt organisasjonsnummer.

3. En klar beskrivelse av ytelsens art og omfang.

4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen.

5. Vederlag og betalingsforfall.

6. Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.

Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven §11-1 annet ledd, skal salgsdokumentet merkes: ”omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet”.
* En faktura som er utsendt avAS, ASA eller NUF må inneholde ordet "Foretaksregisteret". Det er ingen krav til hvor du skal plassere dette på fakturaen. Det er ikke lov til å forkorte ordet i motsetningen til merverdiavgift (MVA) og organisasjonsnummer (org.nr).

Dette skal en faktura inneholde
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.