Slik flytter du pensjonskapitalbevisene på under 5 minutter

Oppdatert:
1.8.2023

Følg vår enkle steg-for-steg guide på hvordan du flytter pensjonskapitalbevisene til pensjonsselskapet som har det laveste forvaltningsgebyret i markedet.

Når du slutter i en jobb som har hatt en innskuddspensjonsordning, får du med deg et pensjonskapitalbevis (så lenge du har vært ansatt i minst 12 måneder). Siden det er blitt mer vanlig for bedrifter å gå over til innskuddspensjon, kombinert med at vi bytter arbeidsgiver oftere, er det ikke unormalt å sitte med flere pensjonskapitalbevis. Disse bør man samle og flytte over til et pensjonsselskap som tar minst mulig i gebyrer – jo tidligere, desto bedre.

Du bør flytte pensjonskapitalbevisene hvis ...

Du har flere pensjonskapitalbevis. Disse bør du slå sammen og plassere dem hos et og samme pensjonsselskap. På den måten unngår du å betale unødvendige administrasjonsgebyr til flere forvaltere. Du får i tillegg bedre oversikt over hvor mye du har oppspart i pensjon fra tidligere arbeidsgivere.

Forvaltningskostnaden er høy i forhold til andre aktører, med tilsvarende risikoprofil. Husk at selv ørsmå differanser i forvaltningskostnader kan utgjøre en betydelig forskjell i sluttsummen på grunn av rentes rente-effekten.

Slik flytter du dine pensjonskapitalbevis

  1. Logg deg inn på Norskpensjon.no for å få oversikt over dine pensjonskapitalbevis.
  2. Se om du har avtaler i kategorien «individuelle pensjonsordninger» – klikk deretter på «Detaljer» for å se om produkttypen er pensjonskapitalbevis.
  3. Noter ned alle pensjonsleverandører og tilhørende avtalenumre (eller få tilsendt e-post).
  4. Bruk tjenesten fra Finansportalen til å sammenligne pensjonskapitalbevis. Her må du først bestemme deg for hvor stor aksjeandel du ønsker. Deretter velger du fondet som har den laveste forvaltningskostnaden.
  5. Gå inn på nettsidene til det aktuelle pensjonsselskapet.
  6. Oppgi pensjonsleverandørene og avtalenumrene på de du ønsker å flytte.
  7. Velg fondet som du fant under trinn 4, og gjennomfør flyttingen ved å identifisere deg gjennom BankID.
  8. Det var det! Banken ordner resten, og flyttingen av pensjonskapitalbevisene er gjennomført i løpet av én måned.

Ofte stilte spørsmål

Når får jeg utbetalt pengene fra pensjonskapitalbeviset?

Utbetalingen er låst frem til pensjonsalder. Før du går av med pensjon mottar man et skjema hvor det skal opplyses om når man ønsker å få utbetalt pensjonen. Det kan tidligst skje fra man har fylt 62 år.

Hva er forskjellen på fripolise og pensjonskapitalbevis?

Fripolise kommer fra ytelsesbaserte pensjonsordninger og gir en garantert minimumsavkastning (cirka 3 prosent). Nye regler har åpnet opp for ”muligheten” til å si ifra seg garantien for å kunne selv velge hvordan pengene skal forvaltes.

Pensjonskapitalbevis kommer fra innskuddsbaserte pensjonsordninger. Her har du ingen garanti på avkastningen, men du står til gjengjeld fritt til å forvalte pengene som du selv vil.

Betaler jeg skatt av pensjonskapitalbeviset?

Du betaler ikke formueskatt på opptjent pensjon, og heller ingen skatt på avkastningen. Det er først når beløpet utbetales at det blir beskattet som pensjonsinntekt.

Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.