Gjennomsnittslønn i Norge

Oppdatert:
15.7.2023

Gjennomsnittslønn og medianlønn

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2022 på 53 150 kroner. Det er en økning på 4,6 % fra fjoråret.

Men det betyr ikke at folk flest har dette i månedslønn:

Gjennomsnittlig lønn påvirkes av «ekstreme verdier», altså de som tjener veldig mye. Vi finner ingen ekstreme verdier på nedsiden, ettersom det er begrenset til 0 eller til minstelønnstariffer.

Median tar hensyn til slike verdier og gir dermed et bedre bilde av hva kvinnen og mannen i gata faktisk har i lønn.

Ved å sortere lønningene i desiler (10 %) fra laveste til høyeste beløp, er median gjennomsnittet av desil 5 og desil 6:

Medianlønn 2022
Månedslønn i 2022, etter desil for begge kjønn og alle sektorer. Grafikk: Finanssans.no. Kilde: SSB.

Medianlønn = (Desil 5 + Desil 6) / 2 = (45 990 + 49 520) / 2 = 47 755 kroner.

Hvordan bestemmes lønningene?

Selv om fagforeninger, som blant annet LO og YS, er de som forhandler frem lønnen til sine medlemmer, er det tilbud og etterspørsel etter kvalifikasjoner som avgjørende for lønnsnivået i de forskjellige yrkene. Forhandlingskortet er sterkere når det større behov for arbeidskraft.

Hvis det oppstår behov for flere ingeniører, altså at etterspørselen øker, vil lønnsnivået til ingeniører øke. Eller i motsatt tilfelle, som for eksempel at digitalisering reduserer behovet for antall kontormedarbeidere, vil lønnen gå ned. I slike tilfeller er det naturlig at flere vil velge ingeniørutdanning, og at færre velger kontor- og administrasjonsfag. Det betyr at tilbudet på ingeniører øker og tilbudet på kontormedarbeider synker, som demper effekten av endringen i etterspørselen.

Er lønnsforskjeller rettferdig?

Det kan oppleves urettferdig og være demotiverende dersom arbeidskollegaen din tjener mer enn deg, hvis lederne har skyhøye lønninger, eller at yrket du jobber med generelt sett ligger på et lavt lønnsnivå.

Samtidig kan man være enig i at produktivitet, utdanning, ansvar, risiko, arbeidstider, ansiennitet og resultater, skal gjenspeiles i lønnen – selv om det i realiteten ikke alltid er tilfellet. Man skal også være klar over at jobber med lavere lønn kan være lik, eller mer attraktiv enn jobber med høyere lønn om vi sammenligner jobbkvaliteten.

Lederlønninger

De som faller inn under desil 10 tjener i gjennomsnitt 119 490 kroner i måneden. Det er 53 845 kroner høyere enn medianlønnen i Norge. Det som særlig trekker opp snittet i den øverste desilen er topplederlønninger.

Selv om det er styret i bedriften som bestemmer, kan ledere i stor grad påvirke hva deres egen lønn skal være. Styret er naturligvis opptatt av å rekruttere og holde på ledere som skaper resultater.

Men hva er egentlig en rettferdig lederlønn? Kan man forsvare at en leder tjener opptil 20 ganger mer enn sine ansatte?

I tillegg til faktorene nevnt ovenfor, kan man se på marginalproduktivitet, altså hva den enkelte lederen bidrar med til produksjonen. Det kan for eksempel tas utgangspunkt i bedriftens resultat eller aksjekurs. Men i praksis er det umulig å vite nøyaktig hva lederens, og for så vidt de andre ansattes, marginalproduktivitet er. Til syvende og sist beror det på bedriftens lønnspolitikk.

Gjennomsnittslønnen for ulike yrker

I tabellen nedenfor ser du månedlig gjennomsnittslønn for 361 yrker i 2021 og 2022.

Gjennomsnittslønnen er basert på avtalt månedslønn, samt eventuelle uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert. Alt vises som bruttolønn, altså før skatt.

Tips! Bruk hurtigtasten CTRL+F (Windows) eller Command+F (macOS) for å søke etter yrker.

Klikk her for å laste ned tabellen i Excel (data fra 2015-2022).

Historikk over gjennomsnittslønnen i forskjellige yrker.
YrkeÅr 2021År 2022Endring fra fjoråret
Handels- og skipsmeglere112 880116 9703,62%
Ledere av forsikring og finansvirksomhet101 920108 6606,61%
Toppledere i offentlig administrasjon102 520108 0605,40%
Finansmeglere104 330107 8203,35%
Finans- og økonomisjefer96 12099 6503,67%
Flygere93 58096 6103,24%
Legespesialister91 47095 2804,17%
0 Administrerende direktører87 24093 2406,88%
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)85 03091 9808,17%
Geologer og geofysikere88 38091 8603,94%
Dommere86 03091 0305,81%
Forsknings- og utviklingsledere88 48091 0102,86%
0 Ledere av IKT-enheter84 85089 9706,03%
Personalsjefer85 75087 9802,60%
Salgs- og markedssjefer82 11084 9303,43%
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi69 62081 46017,01%
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi75 37079 9706,10%
Ledere av industriproduksjon mv.76 57079 7104,10%
Allmennpraktiserende leger75 65078 8904,28%
Andre ledere av produksjon og tjenesteyting75 03078 7704,98%
Ledere innen akvakultur mv.74 32078 5405,68%
Sivilingeniører (elkraftteknikk)74 21078 1105,26%
00 Offiserer fra fenrik og høyere grad74 33077 9604,88%
Jurister og advokater73 85077 6105,09%
PR- og informasjonssjefer73 99077 5304,78%
Andre administrative ledere74 10077 1304,09%
Sivilingeniører (elektronikk)73 09076 5804,77%
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)72 60076 4005,23%
Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)72 17075 9705,27%
Eiendomsmeglere og - forvaltere74 97075 9701,33%
Strategi- og planleggingssjefer71 91074 9804,27%
Ledere av logistikk og transport mv.70 33074 2005,50%
Finans- og investeringsrådgivere69 38073 7006,23%
Politikere72 54073 5301,36%
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg70 53073 1003,64%
Kjemikere71 09072 4701,94%
Salgskonsulenter innen IKT-produkter65 60071 4108,86%
Skipsmaskinister68 36071 2404,21%
Sivilingeniører (bygg og anlegg)68 54071 0103,60%
Finansanalytikere68 61070 9503,41%
Sivilingeniører (telekommunikasjon)70 00070 8001,14%
Organisasjonsrådgivere mv.67 69070 6404,36%
Ledere av helsetjenester67 87070 5603,96%
Dekksoffiserer og loser68 14070 4003,32%
Tannleger67 89070 3403,61%
Sikkerhetsanalytikere mv.67 01070 2004,76%
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet66 90070 0004,63%
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter67 91069 9402,99%
Systemanalytikere/-arkitekter67 53069 9403,57%
Andre juridiske yrker65 76069 6405,90%
Operatører innen boring mv.65 15069 1906,20%
Sivilingeniører (kjemi)66 99069 0203,03%
Toppledere i interesseorganisasjoner66 75068 7302,97%
Fysikere og astronomer65 75068 6004,33%
Programvareutviklere65 10068 3805,04%
Revisorer, regnskapsrådgivere65 16068 2404,73%
Sivilarkitekter65 10067 8604,24%
Andre programvare- og applikasjonsutviklere65 10067 8404,21%
Sivilingeniører (miljøteknikk)65 08067 8004,18%
Databasedesignere og -administratorer63 03067 1306,50%
Ledere av utdanning og undervisning64 23067 0204,34%
Teknikere innen luftfartssikkerhet64 32066 8803,98%
Ledere av eldreomsorg62 47065 8805,46%
00 Befal med sersjant grad60 69065 7508,34%
Sivilingeniører (industri og produksjon)62 76065 7204,72%
Ledere i skogbruk, gartnerier mv.62 24065 5705,35%
Applikasjonsprogrammerere62 12065 4705,39%
Landskapsarkitekter63 08065 0803,17%
Arbeidsleder, bergfag59 80064 9108,55%
Elkraftingeniører62 16064 8904,39%
Nettverks- og systemteknikere, IKT59 81064 6108,03%
Forsikringsagenter61 30064 3805,02%
Elektronikkingeniører61 50064 3104,57%
Helse- og miljøkontrollører61 02063 8804,69%
Arbeidsledere for kontorpersonell60 38063 8705,78%
Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap61 45063 6403,56%
Lokomotiv og T-baneførere59 97063 3305,60%
Biologer, botanikere, zoologer mv.60 85063 1703,81%
Systemadministratorer59 23062 8006,03%
Programledere i TV og radio58 12062 7407,95%
Andre ingeniører59 72062 6204,86%
Energikontrolloperatører59 67062 5804,88%
Jordmødre59 26062 3405,20%
Personal- og karriererådgivere59 39062 0304,45%
Rådgivere innen kompetanseutvikling59 43061 9404,22%
Kundebehandlere lån og kreditt58 20061 8806,32%
Ledere av sosialomsorg60 10061 8302,88%
Mekanikere innen flytekniske fag60 94061 4600,85%
Arealplanleggere58 60061 2404,51%
0 Matematikere, statistikere mv.59 12061 2103,54%
Kjemiingeniører58 85061 1903,98%
Miljøvernrådgivere58 59061 1304,34%
Selgere (engros)58 09061 0605,11%
Bygningsingeniører58 33061 0404,65%
Psykologer57 71060 2104,33%
Driftsteknikere, IKT56 70059 9005,64%
0 Veterinærer57 41059 7204,02%
Maskiningeniører57 24059 6704,25%
Skytebaser og sprengningsarbeidere57 92059 6603,00%
Forfattere mv.57 24059 4303,83%
Arbeidsleder, bygg og anlegg56 72059 3904,71%
Informasjonsrådgivere56 25059 2005,24%
Ledere av omsorgstjenester for barn57 32059 1203,14%
YrkeÅr 2021År 2022Endring fra fjoråret
Meteorologer55 55058 7605,78%
Regissører55 89058 6504,94%
Innkjøpere56 02058 5404,50%
Sivilagronomer mv.57 40058 3801,71%
Takstmenn55 08058 1305,54%
Journalister55 35058 0504,88%
Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere55 65058 0104,24%
Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri55 13057 8104,86%
Produkt- og klesdesignere55 43057 8004,28%
Farmasøyter55 96057 5802,89%
Internett-teknikere55 64057 5003,34%
Landmålere, kartografer mv.55 56057 3803,28%
Reklame- og markedsføringsrådgivere54 88057 2004,23%
Kiropraktorer mv.54 42057 0404,81%
Konduktører53 21057 0107,14%
Skiftekonduktører mv:56 830
Nett- og multimediautviklere52 72056 5107,19%
Tekniske tegnere54 14056 5104,38%
Spesialsykepleiere54 25056 4904,13%
Regnskapsførere53 90056 4104,66%
0 Varehandelssjefer54 85056 2202,50%
Politibetjenter mv.53 47055 9304,60%
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet53 42055 6204,12%
0 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere53 55055 5803,79%
Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter52 66055 4005,20%
Arbeidsformidlere50 03055 37010,67%
Ernæringsfysiologer53 07055 3204,24%
Spesialister i pedagogikk53 38055 0903,20%
Andre utøvende kunstneriske yrker49 57054 95010,85%
Grafiske- og multimediadesignere51 82054 8505,85%
Geistlige yrker54 83054 680-0,27%
Torghandlere52 71054 5503,49%
Idrettsutøvere46 64054 43016,70%
Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.53 00054 3802,60%
Dataregistrere49 99054 3108,64%
Prosessoperatører (oppredning)50 92054 1206,28%
Speditører og befraktere50 69053 9206,37%
Sjefssekretærer50 70053 2505,03%
Arbeidsleder, industri51 12053 2104,09%
Brannkonstabler51 51053 0603,01%
Andre lærere50 68052 8704,32%
0 Lektorer mv. (videregående skole)52 39052 8400,86%
Skogteknikere50 51052 7304,40%
Brukerstøtte, IKT49 33052 4806,39%
Automatikere50 17052 0903,83%
Personalkontormedarbeidere50 64051 8502,39%
Kontrolloperatører innen metallproduksjon49 53051 8104,60%
Dirigenter, komponister, musikere og sangere51 07051 7801,39%
Hotellsjefer49 57051 7204,34%
Teknikere innen radio og tv49 18051 5904,90%
Yrkesdykkere49 37051 5904,50%
Rådgivere/forskere, humanistiske fag48 48051 3305,88%
Optikere49 50051 2703,58%
Agroteknikere48 76051 1304,86%
Kjøreskolelærere49 48051 0803,23%
Sykepleiere49 44051 0203,20%
Operatører innen kjemisk industri47 87050 4705,43%
Lønningsmedarbeidere48 12050 4304,80%
Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører48 01050 4305,04%
Radiografer mv.47 85050 3105,14%
Regnskapsmedarbeidere47 87050 3005,08%
Ambulansepersonell46 45050 1007,86%
Protese- og tannteknikere47 69049 9304,70%
Havbruksarbeidere47 37049 8205,17%
Logistikkmedarbeidere47 53049 7404,65%
Fotografer og filmfotografer48 26049 7002,98%
Vernepleiere47 66049 4603,78%
Arkivarer og kuratorer47 69049 2103,19%
0 Yrkesfaglærere48 41049 1601,55%
Riggere og spleisere46 79049 1004,94%
Bioingeniører46 55049 0905,46%
Forsikrings- og finansmedarbeidere46 95049 0504,47%
Grunnskolelærere48 70049 0200,66%
Kuldemontører mv.46 98048 8704,02%
Andre musikklærere47 36048 7102,85%
Andre yrker innen estetiske fag47 29048 6902,96%
Spesiallærere / spesialpedagoger47 72048 4601,55%
Kran- og heisførere mv.45 83048 4005,61%
Rådgivere innen sosiale fagfelt46 85048 3603,22%
Audiografer og logopeder46 35048 2704,14%
Bergfagarbeidere45 65047 9905,13%
0 Yrker innen alternativ medisin46 19047 8603,62%
Advokatsekretær45 73047 8604,66%
Fyrkjele- og turbinoperatører46 23047 8403,48%
Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere45 86047 7904,21%
Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere46 30047 6602,94%
Transportfunksjonærer45 20047 3704,80%
Fysioterapeuter45 53047 1503,56%
Oversettere, tolker mv.44 46047 0905,92%
0 Dekks- og maskinmannskap (skip)45 60047 0703,22%
Dørselgere47 02046 990-0,06%
Andre yrker innen offentlig forvaltning44 91046 9204,48%
Reseptarer45 79046 9102,45%
Tollere43 50046 8507,70%
Energimontører46 06046 8501,72%
Serviceelektronikere45 02046 7503,84%
Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere44 86046 7104,12%
Anleggsmaskin- og industrimekanikere44 33046 5805,08%
Skuespillere49 92046 380-7,09%
Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt44 61046 3303,86%
Elektrikere43 91046 2105,24%
Betongarbeidere44 04046 1904,88%
Skattefunksjonærer44 34046 1304,04%
Restaurantsjefer44 38046 1203,92%
Andre helseyrker43 93046 0004,71%
Interiørdesignere og dekoratører44 70045 9702,84%
Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)44 24045 7003,30%
Ergoterapeuter44 28045 6703,14%
0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres43 49045 6304,92%
YrkeÅr 2021År 2022Endring fra fjoråret
Rørleggere og VVS-montører43 77045 6304,25%
Fengselsbetjenter43 84045 6204,06%
Arkivassistenter43 46045 5904,90%
Teknikere innen telekom43 66045 4304,05%
Anleggsmaskinførere43 44045 3504,40%
Tannpleiere43 39045 2604,31%
Tekniske konservatorer43 92045 2603,05%
Inkassomedarbeidere mv.43 70045 2003,43%
Steinhoggere mv.43 08044 9804,41%
Demonstrasjonsselgere40 56044 93010,77%
Innehavere av kiosk/liten butikk40 81044 7409,63%
0 Kontormedarbeidere42 54044 7205,12%
Koreografer og dansere43 10044 7003,71%
Verktøymaker, låsesmeder mv.42 50044 4504,59%
Informasjonsskrankemedarbeidere41 85044 3105,88%
Butikkavdelingssjefer42 51044 2704,14%
Trenere og idrettsdommere41 15043 9706,85%
Andre språklærere42 32043 9503,85%
Helsefagarbeidere42 40043 9503,66%
Montører av elektriske og elektroniske produkter42 15043 9204,20%
Fiskere43 62043 7300,25%
Saksbehandlere innen sosiale ytelser41 50043 6805,25%
Sveisere41 75043 6204,48%
Førtrykkere41 75043 6104,46%
Førskole-/barnehagelærere43 68043 590-0,21%
Husholdere41 63043 5404,59%
Vaktmestre41 93043 5403,84%
Gulv- og flisleggere41 51043 4604,70%
Taktekkere41 19043 4005,37%
Murere41 40043 3704,76%
Lagermedarbeidere og material-forvaltere41 55043 3604,36%
Montører av mekaniske produkter41 07043 2105,21%
Religiøse yrker42 28043 1702,11%
Kopper- og blikkenslagere41 09042 9304,48%
Andre opplysningsmedarbeidere40 76042 7304,83%
Kundesentermedarbeidere41 61042 5802,33%
Skinnberedere og garvere41 64042 5702,23%
Andre lærere i estetiske fag43 36042 560-1,85%
Kundebehandlere, bank og postkontor39 56042 5407,53%
Isolatører mv.39 80042 5406,88%
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører41 15042 4103,06%
Støpere40 45042 3804,77%
Operatører innen metallurgiske prosessfag40 44042 3804,80%
Truckførere39 72042 3706,67%
Renholdsledere i virksomheter40 53042 2704,29%
Metalldreiere mv.40 39042 2404,58%
Andre hjelpearbeidere i industri40 81042 1803,36%
Reisebyråmedarbeidere mv.40 61042 0803,62%
Trykkere40 29042 0004,24%
Måleravlesere mv.39 91041 9805,19%
Møbeltapetserere mv.38 72041 9408,32%
Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere40 94041 9302,42%
Feiere, fasaderenholdere mv.40 13041 9104,44%
Hjelpearbeidere i anlegg39 61041 9105,81%
Sjefskokker40 13041 9004,41%
Glassarbeidere40 03041 8904,65%
Lastebil- og trailersjåfører40 14041 8804,33%
Operatører innen produksjon av betong mv.40 20041 7903,96%
Overflatebehandlere og lakkerere39 78041 7604,98%
Bilmekanikere39 82041 7604,87%
Gull- og sølvsmeder, gravører mv.39 66041 7605,30%
Platearbeidere40 04041 7404,25%
Telefon- og nettselgere39 80041 7104,80%
Operatører innen treforedling38 74041 4607,02%
Tømrere og snekkere39 56041 4304,73%
Andre bygningsarbeidere39 30041 1304,66%
Bibliotekassistenter39 36041 0904,40%
Sentralbordoperatører38 71041 0205,97%
Bussjåfører og trikkeførere39 00040 9805,08%
Operatører innen plastprodukter39 11040 9604,73%
Malere og byggtapetserere39 17040 8404,26%
Smeder38 68040 7305,30%
Laste- og lossearbeidere38 50040 7105,74%
Resepsjonister (ekskl. hotell)38 86040 6804,68%
Jordbruks- og skogbruksmaskinførere39 29040 6603,49%
Andre pleiemedarbeidere39 26040 5603,31%
Renovasjonsarbeidere38 47040 4705,20%
Andre salgsmedarbeidere39 26040 3702,83%
Andre kunsthåndverkere39 46040 2101,90%
Slaktere, fiskehandlere mv.37 75040 2006,49%
Møbelsnekkere38 55040 0903,99%
Operatører innen glass- og keramisk produksjon38 62039 9403,42%
Skreddere, buntmakere mv.39 57039 8800,78%
Operatører innen produksjon av gummiprodukter38 62039 8103,08%
0 Billettselgere38 78039 6402,22%
0 Reklamedistributører mv.37 99039 5804,19%
Helsesekretærer37 67039 5404,96%
Operatører innen trelastproduksjon37 74039 5104,69%
0 Operatører innen næringsmiddelproduksjon38 05039 4803,76%
Operatører innen papirprodukter35 96039 4209,62%
Håndpakkere mv.37 16039 3405,87%
Operatører innen tekstilproduksjon mv.37 75039 0403,42%
Vektere37 61038 9503,56%
Tele- og IKT-installatører37 67038 8903,24%
0 Skogbrukere37 07038 8304,75%
YrkeÅr 2021År 2022Endring fra fjoråret
Flyverter, båtverter mv.37 23038 8204,27%
Innbindere mv.35 25038 5009,22%
Hjemmehjelper37 20038 4803,44%
Bakere, konditorer mv.37 17038 4703,50%
Altmuligmann36 37038 3805,53%
Hjelpearbeidere innen havbruk36 30038 1104,99%
Gjenvinningsarbeidere36 48038 0704,36%
Hjelpearbeidere i bygg36 25038 0504,97%
0 Kokker36 53037 9904,00%
Industrisyere36 14037 5303,85%
Bil-, drosje- og varebilførere36 17037 5203,73%
Bud mv.36 50037 4702,66%
Sports- og aktivitetsinstruktører36 62037 4602,29%
Egg- og fjærfeprodusenter35 93037 4504,23%
Spinne- og nøstemaskinoperatører35 60037 4305,14%
Reiseledere og guider35 42037 1004,74%
Andre sikkerhetsarbeidere35 56037 0804,27%
Gartnere34 93037 0306,01%
Kosmetologer mv.36 20036 9602,10%
Servicemedarbeidere (bensinstasjon)33 39036 84010,33%
0 Dyrepleiere35 27036 7304,14%
Hjelpearbeidere i gartneri mv.33 99036 4807,33%
Butikkmedarbeidere35 00036 4004,00%
Renholdere i virksomheter34 85036 3604,33%
Frisører34 29036 1605,45%
Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)35 22036 1202,56%
Bilvaskere34 86036 0903,53%
Korn- og grønnsaksprodusenter33 66035 6906,03%
Renholdere i private hjem33 76035 6005,45%
Varepåfyllere33 49035 6006,30%
Andre personlige tjenesteytere34 47035 5303,08%
Andre håndverkere34 25035 1602,66%
Renseri- og vaskerimaskinoperatører33 36035 1405,34%
Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.34 26035 0502,31%
Sykkelreparatører mv.34 25034 8001,61%
Skoleassistenter33 37034 3502,94%
Hotellresepsjonister32 35034 2805,97%
Dyrepassere og - trenere mv.33 22034 2403,07%
Melke- og husdyrprodusenter32 51033 8604,15%
Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon32 52033 7803,87%
Andre hjelpearbeidere33 25033 7501,50%
Bartendere31 23033 3606,82%
Kjøkkenassistenter31 36032 9605,10%
Servitører31 09032 8905,79%
Bingoverter, bookmakere mv.32 09032 8502,37%
Mannekenger og modeller29 35032 81011,79%
0 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)31 54032 7203,74%
Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk30 07031 6605,29%
Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.29 73031 0204,34%
Intervjuere28 62030 1605,38%
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon27 78029 1604,97%
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.