Når kommer skattepengene i 2021?

Oppdatert:
22.7.2023

Med ny skattemelding kan du i år få utbetalt skattepengene allerede i slutten av mars 📅

Datoer for skattemelding, skatteoppgjør og utbetaling

Skattemeldingen for elektroniske brukere blir sendt ut mellom 17. mars og 7. april.

Skatteoppgjøret behandles fortløpende etter at skattemeldingen er levert – man slipper å vente på andre slik det var tidligere. Så jo tidligere du leverer skattemeldingen, desto raskere får du skatteoppgjøret og skattepengene på konto.

De aller fleste lønnstakere og pensjonister kan forvente å få skatteoppgjøret i perioden mellom 23. mars og 6. april. Slik vi har forstått det vil de med restskatt få oppgjøret tidligst 1. april.

Skattepengene utbetales senest 3 uker etter datoen på skatteoppgjøret. Det betyr at om du mottar skatteoppgjøret 23. mars, vil skattepengene stå på kontoen din senest 13. april. I praksis får mange pengene på konto allerede samme dag som skatteoppgjøret.

Hvem må vente lengre på skattepengene?

De som må vente lenger på skattepengene er hovedsakelig selvstendig næringsdrivende, men også lønnstakere som følge av blant annet dette:

  • Leverte skattemelding i gammelt format
  • Leverte skattemeldingen på papir
  • Leverte ikke skattemeldingen før 30. april
  • Søkte om utsettelse
  • Tatt ut til tilfeldig kontroll
  • Det er feil eller mangler i kontakt- eller boligopplysninger
  • Komplisert skattemelding som tar lengre til å behandle

Merk at Skatteetaten ikke kan gi deg konkret dato på når du får skatteoppgjøret ditt.

Renter på skatt til gode

Du får tilbake penger, inkludert renter, dersom du har betalt for mye i skatt.

Rentesatsen er derimot lav: 1,17 % pr. år – omtrent det samme som du får i en høyrentekonto.

I tillegg opptjener personlig skattytere renter kun fra 1. juli 2020 til datoen på skatteoppgjøret (tidligst 23. mars).

Lav rente + kortere renteperiode = dårlig avkastning

La oss si at du mottar skatteoppgjøret 23. mars, som viser at du har 20.000 kroner til gode. Du opptjente renter fra 1. juli 2020 til 23. mars 2021 – 265 dager totalt. Det gir følgende renter:

20.000 * (0,0117 / 365) * 265 = 170 kroner i renter på skatt til gode.

Det er ikke vanskelig å finne andre risikofrie alternativer som ville gitt større avkastning.

Det er med andre ord ikke lønnsomt å spare penger på å bevisst betale for mye skatt, så sant det ikke er den eneste sparemetoden som forhindrer deg i å sløse vekk pengene.

Restskatt

Hvis du har betalt for lite skatt i fjor må du betale penger tilbake, også kalt for «baksmell».

Betalingsfristen avhenger av hvor mye du fikk i restskatt, samt datoen på skatteoppgjøret:

Datoen på skatteoppgjøret Restskatt på 1.000 kr eller mer Restskatt på under 1.000 kr
Før 22. juni Første faktura: 20. august. Andre faktura: 24. september 20. august
12. august eller senere Første faktura: 3 uker etter at skatteoppgjøret var klart.Andre faktura: 8 uker etter at skatteoppgjøret var klart. 3 uker etter at skatteoppgjøret var klart.

Renter på restskatt

Slik unngår du rentene

For å unngå å måtte betale renter på restskatten må du betale inn tilleggsforskudd før 31. mai.

Det er den samme fristen som før, selv om skatteoppgjøret nå kommer tidligere enn vanlig (foreslått av Finansdepartementet).

Du innbetaler ved å bruke kontonummer og KID-nummer som du finner i skattemeldingen.

Hvis du ikke vet hvor mye skatt du skylder, som blant annet følge av at du har gjort endringer i skattemeldingen, kan du beregne skatten selv eller bruke kalkulatoren til Skatteetaten.

Hvis du ikke betaler før 31. mai

Renten på restskatt er den samme som for penger til gode: 1,17 % pr. år.

Renteperioden for personlig skattytere gjelder fra 1. juli 2020 til forfallsdatoen på første termin restskatt i 2021 (se tabellen med betalingsfrister ovenfor).

Hvis du for eksempel får restskatt på 20.000 kroner, med forfallsdato 20. august (renteperioden utgjør 417 dager), blir rentene på skyldig skatt følgende:

20.000 * (0,0117 / 365) * 417 = 267 kroner i renter på restskatt.

Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.