Dette er Norges best betalte yrker

Oppdatert:
19.7.2023

Hva har finansmeglere, flygere og geologer til felles?

De har alle over én million kroner i gjennomsnittlig årslønn, sammen med syv andre yrker.

Her får du oversikt over Norges best betalte yrker og stillinger, samt hvilke som har økt mest i lønn de siste årene.

Her ser du gjennomsnittslønnen i alle yrker.

De 10 best betalte yrkene i Norge

I 2019 var det ti yrker i Norge som passert milliongrensen:

(Til sammenligning var gjennomsnittlig årslønn i Norge 567.480 kroner.)

Plassering Yrke Gjennomsnittlig årslønn
1 Ledere av olje- og gassutvinning mv 1.344.480 kr
2 Handels og skipsmeglere 1.334.280 kr
3 Finansmeglere 1.195.560 kr
4 Toppledere i offentlig administrasjon 1.175.280 kr
5 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1.141.920 kr
6 Flygere 1.082.280 kr
7 Finans og økonomisjefer 1.049.040 kr
8 Flygeledere 1.043.760 kr
9 Geologer og geofysikere 1.038.720 kr
10 Legespesialister 1.022.160 kr

Ledere av olje- og gassutvinning er nå tilbake på topp, etter at handels- og skipsmeglere tok førsteplassen i 2018.

Økningen for de best betalte yrkene

Blant de ti best betalte yrkene, er det ledere av forsikring og finansvirksomhet som har hatt størst økning i gjennomsnittlig årslønn fra 2018 til 2019, med 5,51 prosent (fra 1.082.280 kr til 1.141.920 kr).

Ser vi på tall fra 2015 til 2019, er det flygeledere som har hatt den største økningen, med 17 prosent i fireårsperioden (fra 891.840 kr til 1.043.760 kr).

På den andre siden av skalaen, er det flygere som hadde lavest økning fra 2018 til 2019 (0,78 %), og geologer og geofysikere i perioden 2015 til 2019 (3,17 %).

Yrker med høyest vekst i gjennomsnittlig lønn

De ti yrkene med høyest vekst i gjennomsnittlig lønn fra år 2018 til 2019:

(Til sammenligning økte lønnen med 3,7 prosent i gjennomsnitt for alle yrker.)

Plassering Yrke Økning Grunnlag
1 Befal med sersjant grad 15,4 % 486.600-561.720 kr
2 Demonstrasjonsselgere 15,4 % 401.400-463.200 kr
3 Advokatsekretær 13,3 % 500.040-518.520 kr
4 Energikontrolloperatører 11,8 % 598.200-668.880 kr
5 Støpere 9,7 % 430.560-472.320 kr
6 Kundebehandlere lån og kreditt 8 % 620.420-670.200 kr
7 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 6,9 % 504.360-539.160 kr
8 Oversettere, tolker mv. 6,7 % 481.200-513.600 kr
9 Offiserer fra fenrik og høyere grad 6,6 % 720.000-767.880 kr
10 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 6,57 % 385.560-410.880 kr

Høy vekst fra et år til et annet, kan skyldes at yrket har vært «hengende etter» eller tilfeldigheter. For et klarer bilde av trenden, har vi også sett på hvilke yrker som har økt mest når vi ser over en fireårsperiode.

De ti yrkene med høyest vekst i gjennomsnittlig lønn fra år 2015 til 2019:

(Til sammenligning økte gjennomsnittslønnen for alle yrker i samme periode med 11 prosent.)

Plassering Yrke Økning Grunnlag
1 Befal med sersjant grad 30,4 % 430.920-561.720 kr
2 Andre yrker innen estetiske fag 24,3 % 437.760-543.960 kr
3 Energikontrolloperatører 23,4 % 542.160-668.880 kr
4 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 23 % 438.480-539.160 kr
5 Demonstrasjonsselgere 22 % 379.440-463.200 kr
6 Dataregistrere 21,6 % 440.160-535.200 kr
7 Støpere 21 % 390.480-472.320 kr
8 Intervjuere 21 % 298.200-360.600 kr
9 Bibliotekassistenter 20,7 % 374.280-451.560 kr
10 Kundebehandlere lån og kreditt 20,4 % 556.800-670.200 kr
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.