Regnskapsmessige virkninger av transaksjoner

Oppdatert:
27.7.2023

Denne artikkelen skal gi deg grunnleggende forståelse av hvilke regnskapsmessige virkninger ulike transaksjoner har.

Denne artikkelen skal gi deg grunnleggende forståelse av hvilke regnskapsmessige virkninger ulike transaksjoner har. Vi vil ta for oss moms, anleggsvarer, leverandørgjeld, anleggsvarer, kundefordringer og ordinært resultat før skattekostnad.

Eksempel 1:

Bedriften AC/DC Elektro kjøper varer for 1.250.000 inkl. mva på kreditt.
Hvilke regnskapsmessige virkninger har transaksjonen?

Leverandørgjelden øker med 1.250.000
- Kjøper du en vare for x antall beløp på kreditt, blir gjelden det samme.

Skyldig mva reduseres med 250.000
- Siden varene kjøpes inkl. mva vil skyldig mva reduseres. Den generelle satsen for merverdiavgift er 25 %.
- For å regne ut momsen av et beløp kan du bruke denne formelen: Hele beløpet - Hele beløpet/1,25

Anleggsvarer øker med 1.000.000
- Momsen inngår ikke som verdi i anleggsmidler. Så etter det er trekt fra mva, sitter vi igjen med 1.000.000.

Regnskapsmessige virkninger

Eksempel 2:

Bedriften AC/DC Elektro selger varer for 1.250.000 inkl. mva på kreditt. Bruttofortjenesten ved salget er 40%.
Hvilke regnskapsmessige virkninger har transaksjonen?

Kundefordringer øker med 1.250.000
-Når bedriften selger varene vil de få en kundefordring på tilsvarende beløp. Kundefordring er like mye verdt som penger på konto.

Skyldig mva øker med 250.000
- Siden varene selges inkl. mva vil skyldig mva øke.
- Samme formel kan brukes som ovenfor: Hele beløpet - Hele beløpet/1,25

Varelageret reduseres med 600.000
- Siden bruttofortjenesten regnes i salgspris uten mva må vi først trekke ut momsen på salget. Så ganges beløpet med bruttofortjenesten.
- 1.250.000/1,25 * (1-0,40) = 600.000

Ordinært resultat før skattekostnad øker med 400.00
- Salgspris ekskl. mva - varelagerets reduksjon = 1.000.000 - 600.000 = 400.000

Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.