Sikkerhetsmargin

Oppdatert:
22.7.2023

Sikkerhetsmargin forteller oss hvor mye salget kan synke før bedriften vil gå med underskudd. Så lenge vi er over dekningspunktet, vil vi få et overskudd. For å finne sikkerhetsmarginen må vi først vite hva nullpunktet/dekningspunktet er og hvor mange salg bedriften har planlagt å selge.

Sikkerhetsmargin

Sikkerhetsmargin i enheter: planlagte salg - dekningspunkt i antall enheter
Sikkerhetsmargin i inntekt: Totale inntekter for planlagt salg - Nullpunktet i kroner

Lurer du på hvordan du finner nullpunktomsetninger i antall enheter og kroner? Se denne artikkelen.

Eksempel: Du budsjetterer med 1.000 salg av en vare som har stk. pris på 20,-. Da vil totale budsjetterte inntekt være 20.000 (1.000*20). Du har regnet ut at nullpunktomsetningen i kroner er 15.000,- og nullpunktomsetningen i antall enheter er 750 enheter.

Sikkerhetsmargin i enheter: 1.000 - 750 = 250 enheter
Sikkerhetsmargin i inntekt: 20.000 - 15.000 = 5.000,-

Vi kan altså selge 250 enheter mindre og få 5.000 mindre i inntekter uten at vi går med underskudd.

Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.