Vinningsoptimal mengde

Oppdatert:
27.7.2023

Lær hvordan du finner vinningsoptimal mengde når det opereres med ulik mengde og pris. I tillegg ser du hvordan du setter opp grenseinntekten, grensekostnaden og salgsprisene i et enhetsdiagram.

La oss si at du produserer t-skjorter, som du selger for 500 kroner pr. stk.

Hvis det koster deg 550 kroner å produsere én ekstra jakke, så vil det åpenbart ikke være lønnsomt. Hvis du derimot kan selge jakken for 560 kroner, vil det lønne seg å produsere jakken. Alt dette høres veldig logisk og enkelt ut, og det er nettopp denne enkle tankegangen du trenger for å finne vinningsoptimal mengde. Vi fortsetter å produsere jakker så lenge salgsinntektene er høyere enn salgsutgiftene (så lenge vi har nok kapasitet).

Grenseinntekten er økningen i totalinntekten som salget av enheten medfører. Grensekostnaden sier oss hva det koster å lage en enhet til, også her er det økningen i totalkostnadene som enheten medfører. For å finne grensekostnaden må vi derfor vite de variable kostnadene.

Monopolmarked og fullkommen konkurranse

Under ser du hvordan du finner vinningsoptimal mengde når det opereres med ulike priser. Det betyr at eksempelet gjelder i monopolmarked, hvor det bare er én tilbyder. I tillegg ser du hvordan du setter opp grenseinntekten, grensekostnaden og salgsprisene i et enhetsdiagram. Merk at GI og GK er plassert i intervallet mellom de ulike mengdene.

Kvantumtilpasning under fullkommen konkurranse hvor prisen er satt, finner vi optimal mengde der prisen er lik differanseenhetskostnaden (DEK).

Gitt at du får oppgitt følgende:

Mengde Variable kostnader Salgspris
100 200 600
200 200 500
300 200 400
400 200 300
500 200 200
600 200 100

Deretter regner vi ut salgsinntekt, grenseinntekt og grensekostnad:

Antall t-skjorter Pris per t-skjorte (P) Total salgsinntekt (SI) Variable kostnader per enhet (VEK) Grensekostnad (GK) Grenseinntekt (GI)
0 0 0 0 -
200 600
100 600 60.000 200
200 400
200 500 100.000 200
200 200
300 400 120.000 200
200 0
400 300 120.000 200
200 -200
500 200 100.000 200
200 -400
600 100 60.000 200

Før vi plasserer alt i et enhetsdiagram:

Vinningsoptimal mengde
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.