Vinningsoptimal mengde

Lær hvordan du finner vinningsoptimal mengde når det opereres med ulik mengde og pris. I tillegg ser du hvordan du setter opp grenseinntekten, grensekostnaden og salgsprisene i et enhetsdiagram.

La oss si at du produserer t-skjorter, som du selger for 500 kroner per stk. Hvis det koster deg 550 kroner å produsere én ekstra jakke, så vil det åpenbart ikke være lønnsomt. Hvis du derimot kan selge jakken for 5.100 kroner, vil det lønne seg å produsere jakken. Alt dette høres veldig logisk og enkelt ut, og det er nettopp denne enkle tankegangen du trenger for å finne vinningsoptimal mengde. Vi fortsetter å produsere jakker så lenge salgsinntektene er høyere enn salgsutgiftene (så lenge vi har nok kapasitet).

Grenseinntekten er økningen i totalinntekten som salget av enheten medfører. Grensekostnaden sier oss hva det koster å lage en enhet til, også her er det økningen i totalkostnadene som enheten medfører. For å finne grensekostnaden må vi derfor vite de variable kostnadene.

Under er et eksempel på hvordan du finner vinningsoptimal mengde når det opereres med ulike priser. I tillegg ser du hvordan du setter opp grenseinntekten, grensekostnaden og salgsprisene i et enhetsdiagram. Merk at GI og GK er plassert i intervallet mellom de ulike mengdene.

LES OGSÅ: Sannheten om aksjeinvesteringer

Gitt at du får oppgitt følgende:

Mengde Variable kostnader Salgspris
100 200 600
200 200 500
300 200 400
400 200 300
500 200 200
600 200 100

Deretter regner vi ut salgsinntekt, grenseinntekt og grensekostnad:

Antall t-skjorter Pris per t-skjorte (P) Total salgsinntekt (SI) Variable kostnader per enhet (VEK) Grensekostnad (GK) Grenseinntekt (GI)
0 0 0 0 -
200 600
100 600 60.000 200
200 400
200 500 100.000 200
200 200
300 400 120.000 200
200 0
400 300 120.000 200
200 -200
500 200 100.000 200
200 -400
600 100 60.000 200

Før vi plasserer alt i et enhetsdiagram:

Som vi både kan se i tabellen og i enhetsdiagrammet er grenseinntekten lik grensekostnaden ved en produksjonsmengde på 250. Vinningsoptimal mengde er dermed 250 stk.