Hovedindeksen vs. S&P 500 Total Return

Oppdatert:
31.7.2023
Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡

Se kursutviklingen til Oslo Børs Hovedindeksen og S&P 500, gjennomsnittlig avkastning, standardavvik og risikojustert avkastning – inkludert Excel-fil med ferdige utregninger.

Denne artikkelen følger med Excel-fil, med kursutviklingen til Oslo Børs fra 1914, S&P 500 Total Return fra 1988, samt beregninger for avkastning, standardavvik og histogram.

Last ned

Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)

Hovedindeksen består av de største og mest omsatte aksjeselskapene notert på Oslo Børs, som blant annet Equinor, DNB og Telenor. Indeksen er vektet etter markedsverdi, justert for utbytte og revideres to ganger i året.

Ekstremt høyt – ekstremt lavt

1983 er det året som omtales at Oslo Børs gikk ut av dvale. Avkastningen endte på rekordhøye 90,2 prosent.

År 2008 er motsetningen. Kollaps i det amerikanske boligmarkedet førte til global finanskrise. Hovedindeksen falt 54 prosent.

144,2 prosent differanse mellom høyeste og laveste avkastning, er en påminnelse på hvor ekstreme svingningene i aksjemarkedet kan være.

Men som oftest ender årlig avkastning på et sted mellom -10 prosent og 10 prosent:

Histogram hovedindeksen årlig avkastning fra 1914 til 2020

S&P 500 Total Return (SPXTR)

S&P 500 er blant de mest populære aksjeindeksene i verden. For mange er det referanseindeksen til selve markedet.

Den består av 500 amerikanske selskaper, med Amazon, Alphabet, Apple, Johnson & Johnson og Microsoft, som de fem største.

Indeksen er vektet etter markedsverdi, men er ikke justert for utbytte. Det er derfor viktig å bruke «S&P 500 Total Return» når man skal måle og sammenligne totale avkastning.

Ikke fullt så ekstremt

For S&P 500 har ikke verdiene vært like ekstreme som for hovedindeksen. I perioden jeg har data fra, 1989 til 2020, er høyeste avkastning 37,6 prosent (år 1995) og laveste avkastning 37 prosent (år 2008).

Histogram S&P 500 Total Return årlig avkastning fra 1989 til 2020

Oslo Børs hovedindeks vs. S&P 500 siste 30 år

Avkastning

Slik ser årlig avkastning ut for OSEBX og SPXTR fra 1990 til 2020:

Årlig avkastning OSEBX vs. SPXTR fra 1990 til 2020.

Fra grafen kan det se ut som at det er OSEBX som har levert høyest avkastning gjennom disse 30 årene.

Og beregnet etter aritmetisk gjennomsnitt så har den også det: 12,26 % mot 11,68 % for SPXTR.

Men siden det ikke tar hensyn til rentes rente-effekten, blir det mer korrekt å sammenligne geometrisk gjennomsnitt. Sammensatt årlig vekstrate («CAGR») i perioden er 8,77 % for OSEBX og 10,23 % for SPXTR.

Risikojustert avkastning

Avkastning alene sier ingenting om hvilken investering som har vært best. Vi må også se på risiko.

Sharpe Ratio er en av de vanligste metodene på å beregne risikojustert avkastning. I telleren er forventet avkastning, fratrukket risikofri rente. I nevneren er standardavviket (svingninger fra gjennomsnittet). Det betyr at høy forventet avkastning og lavt standardavvik gir høy Sharpe Ratio (jo høyere, desto bedre).

OSEBX har de siste 30 årene hatt større verdisvingninger enn SPXTR. Det betyr at den risikojusterte avkastningen er enda bedre for S&P 500-indeksen: 0,58 mot 0,32 for OSEBX.

SPXTR og OSEBX sammenligning
Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.

Les flere artikler om aksjer