Individuell pensjonssparing (IPS)

Oppdatert:
14.8.2023
Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡

Det viktigste i denne artikkelen:

 • Du kan opprette IPS-avtale og spare opptil 40 000 kroner i året fra du er 18 til 75 år.
 • Innskuddet gir deg årlig skattefradrag på 22 prosent, men blir senere beskattet ved uttak.
 • Utsatt skatt, lav skattesats på gevinst fra salg av aksjer, samt fritatt for formuebeskatning, gjør sparing i IPS svært gunstig.
 • Pengene er låst til man er 62 år, og utbetalingsperioden må vare i minimum 10 år og ikke være ferdig utbetalt før man har fylt 80 år.
 • Opprett konto hos en av aktørene som tilbyr globalt indeksfond med lavest forvaltningsgebyr

Individuell pensjonssparing (IPS) kan sammenlignes med BSU, bare at det er forbehold pensjon og ikke bolig.

Utbetalingene fra folketrygden og tjenestepensjonen, vil for mange ikke være tilstrekkelig nok for hva vi ønsker oss i pensjonsalderen. IPS-ordningen er blant tiltakene som skal få oss til å spare mer på egen hånd.

Og det blir gjort med disse insentivene:

 • Skattefradrag på innskuddene (i praksis utsettes skatten)
 • Lavere skattesats på gevinst ved salg av aksjer
 • Pengene på kontoene er fritatt formuebeskatning

Men godene kommer ikke uten krav.

Pengene du setter inn er låst til du er 62 år. Utbetalingsperioden må vare i minst 10 år, og kan ikke være ferdig utbetalt før du er 80 år.

Disse begrensningene er i utgangspunktet uproblematiske – til og med fordelaktige – så lenge hensikten med sparingen er å få mer å rutte med som pensjonist.

Men det er viktig at å gjøre ting i riktig rekkefølge. Både sparing til bolig og nedbetaling av lån med høy rente, bør som regel komme foran sparing i IPS. Det er derfor ordningen generelt ikke anbefales til de under 30 år.

Slik fungerer IPS

Alle mellom 18 og 75 år kan opprette IPS-avtale og begynne å gjøre innskudd. Produktet er tilgjengelig hos de fleste banker og andre større finansinstitusjoner.

Maksimalt årlig innskudd er 40 000 kroner (foreslått redusert til 15 000 kroner fra 2022). Du får skattefradrag i alminnelig inntekt på alle innskuddene du gjør. Det betyr at at hvis du setter inn maksbeløpet, blir skatten du må betale redusert med 8 800 kroner (22 %-sats).

Det som er viktig å huske på er at du kun utsetter skatten til den dagen utbetalingene begynner. Da beskattes du både av innskuddet og avkastningen.

Pengene i IPS-kontoen kan investeres i aktive- og passiv forvaltede aksjefond (indeksfond), rentefond, kombinasjonsfond, børsfond, samt enkeltaksjer. Utvalget dekker altså et bredt spekter av risikoskalaen.

Midlene på kontoen er fritatt for formuebeskatning. Det betyr at hvis du har en nettoformue på over 1,5 millioner kroner, unngår du å måtte betale satsen på 0,85 prosent. Denne fordelen blir større etter hvert som kontoens verdi øker.

Ved uttak

Du kan tidligst begynne å ta ut pengene fra du er 62 år. Utbetalingene må minst vare til du er 80 år, samt at utbetalingsperioden må være minimum 10 år. For eksempel vil utbetalingsperioden vare minimum 18 år, dersom du begynner uttakene når du er 62 år, eller vare 10 år dersom du begynner uttakene når du er 70 år.

Ved utbetaling betaler man skatt både på innskudd (den du fikk utsatt) og avkastning. Fordelen er at du slipper en langt høyere skattesats på avkastningen enn hva du vanligvis ville hatt dersom pengene stod utenfor IPS-kontoen.

Uttakene skattlegges som alminnelig inntekt, med en skattesats på 22 prosent. Det er 9,68 prosentpoeng lavere enn dagens effektive sats på gevinst ved salg av aksjer, som er på 31,68 prosent.

Individuell pensjonssparing (IPS) tidslinje

Spare i IPS eller ASK (aksjesparekonto)? – Hva lønner seg?

Forutsatt at sparingen skal gå til pensjon, lønner deg seg å plassere penger i IPS-kontoen fremfor i aksjesparekonto. Det er fordi avkastningen blir høyere som følge av utsatt skatt, lavere skattesats på aksjegevinsten og fritatt for formuebeskatning.

Eksempel:

 • Du starter sparingen når du er 30 år og frem til du er 65 år.
 • Pengene investeres i aksjemarkedet gjennom et globalt indeksfond, med 0,18 % i årlige kostnader.
 • Forventet årlig avkastning er 5,75 % (i tråd med Finans Norges reviderte bransjeavtale).
 • Du sparer 11 700 kroner årlig, bortsett fra 15 000 kroner det første året. Skattebesparelsen på 3 300 kroner i året settes inn på IPS-kontoen, slik at det reelle sparebeløpet blir 15 000 kroner i året (11 700 kr i ASK ettersom man her ikke får skattefradrag).
IPS ASK ASK + formuesskatt
Beløp før skatt 1 548 202 kr 1 249 853 1 047 835 kr
Skatt -320 348 kr -294 643 kr -223 532
Beløp etter skatt 1 227 854 kr 955 210 kr 824 303 kr

Sparing i IPS gir utvilsomt høyest avkastning på pengene, både før (takket være effekten av utsatt skatt) og etter skatt (takket være lavere skattesats på gevinst).

Med sparing i IPS ville du stått igjen med 1 227 854 kroner etter skatt. Det er 272 644 mer enn hva du ville hatt dersom du valgte å spare pengene i aksjesparekonto.

IPS kommer enda bedre ut om du betaler formuesskatt. Da ender differansen på 403 551 kroner.

Det eneste som ikke er tatt med i beregningene, er skjermingsfradraget. Dette er noe du får på aksjesparekonto (eller aksjeinvesteringer utenfor ASK), men ikke i ISP. Det gjør resultatet litt bedre for ASK, ettersom skatten blir noe lavere. Allikevel er ikke besparelsen av stor betydning, og er langt ifra utslagsgivende på hva som lønner seg:

Penger til pensjon bør først investeres opptil maksbeløpet i ISP.

Andre forutsetninger i beregningen:

 • 22 % skatt på alminnelig inntekt
 • 35,2 % skatt på gevinst ved salg av aksjer
 • 35 % verdsettingsrabatt på formue i aksjer
 • 0,95 % i formuesskatt
 • Formuesskatten blir betalt løpende med uttak fra aksjesparekontoen

Her bør du opprette IPS-konto

Utvalget av hva du kan investere i IPS-kontoen varierer blant de ulike aktørene. Du finner alternativer som enkeltaksjer, børsfond (ETF) og aksjefond (både aktivt og passivt forvaltet).

Hvis man ikke har helt spesifikke ønsker, er det generelle rådet å gå for et globalt, eller verden indeksfond. Indeksfondene som forvaltes i Norge har ingen historikk for å ha problemer med å følge referanseindeksen (lav «tracking error»), slik at det eneste man bør gjøre er å velge det billigste alternativet.

Dette er de billigste IPS-aktørene med globalt indeksfond:

Selskap Indeksfond Årlig forvaltningsgebyr
Sbanken KLP AksjeGlobal Indeks P 0,18 %
Gjensidige KLP AksjeGlobal Indeks P 0,18 %

Når du opprettet IPS-avtale hos Gjensidige, blir du automatisk plassert i produktet «Alderstilpasset pensjonsprofil». Deretter må du velge egne fond, hvor KLP AksjeGlobal Indeks V er den som gir deg lavest forvaltningsgebyr.

Øvrig informasjon om IPS

Du kan bytte både leverandør og fond uten at det utløser skatt.

Ved dødsfall vil den etterlattes midler på IPS-kontoen gå til vedkommendes barn under 21 år, som da får utbetalt beløpet som årlig pensjon på inntil 1G. Hvis ikke vil pengene gå til ektefelle eller samboer, eller til slutt som en del av dødsboet og utbetales som engangsbeløp.

IPS holdes utenfor felleseie ved skilsmisse.

Du kan ha flere IPS-avtaler, men du må selv sørge for at du ikke setter inn mer enn det årlige maksbeløpet.

Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.

Les flere artikler om aksjer