PepsiCo vs. The Coca-Cola Company

Oppdatert:
29.7.2023
Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡

To farmasøyter oppfant det som i årevis har vært verdens mest kjente brusmerker, Coca-Cola i 1886 og Pepsi-Cola i 1898. Det ble også starten på en langvarig konkurranse om hvem som skulle være markedsleder.

I dag, 124 år senere, er selskapene fortsatt sine argeste konkurenter. Slik lyder det fra selskapenes siste årsrapporter (2021):

The Coca-Cola Company: «In many of the countries in which we do business, Pepsico, Inc. is a primary competitor.»

PepsiCo: «The Coca-Cola Company is our primary beverage competitor.»

En del av utbytte-aristokratiet

Pepsico (PEP) og The Coca-Cola Company (KO) er en del av den populære utbytte-indeksen «S&P 500 Dividend Aristocrats». Den er kjent for sine strenge kriterier til hvilke selskaper som kan inngå i indeksen, som blant annet er at selskapet må ha økt sine årlige utbytter pr. aksje hvert eneste år de siste 25 årene.

PEP og KO er med andre ord klassiske utbytteaksjer. Begge gir ut deler av overskuddet til sine aksjonærer hvert eneste kvartal. Dette er utbyttehistorikken for de siste 20 årene:

Pepsico og The Coca-Cola Company sine utbytter og utbytteyield de siste 20 årene

Hvem er størst?

Coca-Cola er blant de sterkeste merkevarene i verden. I følge Forbes er navnet alene verdt 64,4 milliarder dollar. Og selv om Pepsi også er noe «alle» kjenner til, er det ikke nok til å slå Coca-Cola, som i følge beregningene til Forbes er 72 prosent mindre verdt.

Sterkest merkevare: Coca-Cola

Størst merkevareverdi betyr derimot ikke at de har mest inntekter. PepsiCo omsatte faktisk for nærmere det dobbelte av Coca-Cola i 2021 – 79,5 milliarder dollar vs. 38,7 milliarder dollar.

Men fortsatt er det KO som selger mest brus, ettersom omtrent halvparten av PEPs inntekter også kommer fra chips og frokostblandinger.

Størst på omsetning (inntekter): PepsiCo

PepsiCo vs. The Coca-Cola Company inntekter siste 20 år
Legg merke til den negative trenden i inntektene til KO.

Hva med markedsverdien?

Coca-Cola har alltid hatt en større markedsverdi enn PepsiCo, bortsett fra et par måneder i 2006. Den største differansen mellom selskapene var i juli 1998. Da hadde KO en markedsverdi på 218 milliarder dollar, mot PEPs 58 milliarder dollar.

Høyest markedsverdi: Coca-Cola

Markedsverdi PepsiCo og Coca-Cola Company 1981-2021

Lønnsomhet – marginer og avkastning

PEP får inn nærmere det dobbelte av KO i inntekter. Allikevel har de lavere markedsverdi. Det betyr som regel at selskapets marginer også er lavere, noe som er tilfelle her:

Bruttofortjeneste, driftsmargin, resultatmargin og netto resultat for PepsiCo og The Coca-Colca Company siste 20 år

Coca-Colas marginer – bruttofortjeneste («gross profit margin»), driftsmargin («EBIT margin») og resultatmargin («net income margin») – er overlegne i forhold til PepsiCo sine.

KO og PEPs resultatmarginer for 2021 var på henholdsvis 25,28 % og 9,59 %. Denne differansen var stor nok til at Coca-Cola endte opp med et årsresultat som var 2,12 milliarder dollar høyere enn PepsiCo sitt, til tross for at de kun har halvparten i omsetning.

Hvorfor har Coca-Cola høyere marginer enn PepsiCo?

Hva er hovedingrediensen i Coca-Cola og Pepsi?

Vann.

Selv om tilgang på rent vann er mangelfull i deler av verden, er det ikke en kostbar råvare. Selskapene har heller ikke hatt problemer med å skaffe nok av det, selv om begge nevner det som en del av selskapets risiko.

Andre ingredienser, som sukker, sirup, søtstoffer og fargestoffer, er også relativt billige råvarer. Det betyr at driftsmarginen på drikkevarene til PEP og KO er langt høyere enn for eksempel i byggebransjen.

Her stopper produktserien til KO. Men ikke for PEP. De har i tillegg til sine alkoholfrie drikker også chips og frokostblandinger i porteføljen. Havre, hvete, poteter, matolje og ris, innebærer høyere råvarekostnader og marginene blir dermed lavere.

PepsiCo The Coca-Cola Company Gj.snitt alkoholfri drikke Gj.snitt prosessert mat
Bruttofortjeneste 53,39 % 60,27 % 55,27 % 27 %
Driftsmargin 14,85 % 29,29 % 20,67 % 13,47 %
Resultatmargin 9,59 % 25,28 % 14,47 % 8,44 %

(Se kilde for gjennomsnittet til de to bransjene)

Og siden PEP også er i bransjen til prosessert mat, med 28,3 % lavere bruttofortjeneste, trekker det ned marginene til PEP ettersom nærmere halvparten av omsetningen kommer fra denne delen.

Noen av Pepsico sine mest populære produkter
Dette er noen av Pepsico sine mest populære produkter. En miks av alkoholfri drikke, chips og frokostblandinger. (Tropicana ble nylig solgt til PAI Partners, hvor de beholder en minoritetsinteresse på 39 % i selskapet.) Skjermklipp fra pepsico.com.
Noen av The Coca-Cola Company sine mest populære produkter
Og dette er noen av Coca-Cola Company sine mest populære produkter. Her er det «all in» i alkoholfrie drikker. Skjermklipp fra coca-colacompany.com.

Kombinasjonen av vekst og lønnsomhet

PEP kunne helt sikkert ha kommet seg nærmere marginnivåene til KOs ved å selge seg ut av de minst lønnsomme områdene. KO på sin side kunne helt sikkert ha kommet nærmere inntektsnivået til PEP ved å for eksempel å kjøpe opp enda flere merkevarer.

Men selskapene har bevisst valgt to ulike strategier. PEP har gått for komplementære produkter (brus og chips), mens KO har valgt å ha all fokus på alkoholfrie drikkevarer.

Så hva er best? Den mulige synergieffekten til PEP, og som gir lavere risiko ved å ha en mer spredt portefølje av produkter? Eller er det den mulige økte produktiviteten til KO?

Svaret er den kombinasjonen av vekst og lønnsomhet som gir størst netto nåverdi til selskapet.

Høye reklamekostnader

Legg merke til at selskapenes driftsmargin er betydelig lavere enn bruttofortjenesten. Det er fordi PEP og KO bruker veldig mye penger på markedsføring. Det er derfor du ser logoene deres «overalt». I 2021 brukte PEP 5,1 milliarder dollar i markedsføring, mens KO brukte 4,1 milliarder dollar.

Reklamekostnader PepsiCo og Coca-Cola Company fra 2014 til 2021

ROE, ROA og ROIC

På nøkkeltallene ROE (avkastning på egenkapitalen), ROA (avkastning på totalkapitalen) og ROIC (avkastning på investert kapital), er det PEP som kommer best ut.

For selskapenes ROA skiller det kun 0,17 %. Men ved ROE har PEP gitt en avkastning på egenkapitalen på 9,22 % mer enn KO.

Return on equity og return on assets for PepsiCo og The Coca-Cola Company de siste 20 årene

Beregning av selskapenes ROIC er også nødvendig ettersom ROE og ROA kan gi et misvisende bilde av lønnsomheten.

Når vi inkluderer goodwill som en del av investert kapital, ender vi opp med ROIC for PEP og KO på henholdsvis 13,3 % og 12,1 %. Med andre ord utnytter PepsiCo sin kapital bedre og driver derfor mer lønnsomt enn Coca-Cola. Differansen er derimot beskjeden.

Kjøpe aksjer i PEP eller KO – eller ingen av de?

På kafeer og restauranter får du som regel ingen valg. Enten er det Coca-Cola (Light) eller så er det Pepsi (Max), avhengig av hvilken leverandør de har valgt. Med med selskapenes aksjer står du fritt til å velge. Og her er det kanskje vanskelig å velge det motsatte av din egen smakspreferanse. Men hvis du skal gi det et forsøk, kan du blant annet ta ta med dette i vurderingen:

  • KO har langt høyere marginer (bruttofortjeneste, driftsmargin og resultatmargin)
  • PEP driver mer lønnsomt etter nøkkeltallene ROE, ROA og ROIC
  • KO fokuserer kun på alkoholfrie drikker (fordel produktivitet)
  • PEP diversifiserer ved å ha med mat i produktserien (fordel risiko)
  • KO har negativ trend i driftsinntekter, med høyeste omsetning i 2013
  • Helse, miljø og vannforbruk, er tre stikkord som kan bli utfordrende for både KO og PEP
  • KO og PEP har vært stabile utbytteaksjer og kommer sannsynligvis til å være det de neste årene

På de mest populære multiplene (P/E, EV/Sales og P/B) ser det slikt ut for selskapene:

alt="Multiplene P/E, EV/Sales og P/B, for PepsiCo og The Coca-Cola Company"

Til sammenligning er gjennomsnittlig P/E for selskapene i S&P 500 på 24,68, og 4,4 for P/B.

Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.

Les flere artikler om aksjer