Skatt for personlige aksjonærer

Oppdatert:
4.8.2023
Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡

Slik skattlegges aksjegevinst, aksjetap og utbytte etter aksjonærmodellen.

Som personlig aksjonær er mottatt utbytte og gevinst ved salg av aksjer skattepliktig som alminnelig inntekt. Tilsvarende er tap ved salg av aksjer fradragsberettiget. For å redusere dobbeltbeskatning får man et skjermingsfradrag som reduserer skattepliktig inntekt. Det er dette som betegnes som aksjonærmodellen.

Aksjonærmodellen

Som nevnt innledningsvis gis det fradrag for skjerming på utbytte og gevinst på aksjer. Skjermingsgrunnlaget er aksjens kostpris, det vil si den prisen du kjøpte aksjen for, tillagt eventuelle kjøpskostnader som f.eks kurtasje.

Eksempel:
Kjøp av 10 aksjer til 100.kr per stk. Kurtasje på kjøp er kr. 79.
Anskaffelseskostnad per aksje: 100 + 79/10 = 107,9.

Skjermingsgrunnlaget multipliseres med en skjermingsrente som årlig fastsettes av Skattedirektoratet. Skjermingsrenten beregnes med utgangspunkt i renten på 3 måneders statskasseveksler (risikofri rente). Renten nedjusteres med 27 % og rundes av til nærmeste tiendedels prosentpoeng.

Eksempel:
Risikofri rente er 1,24 %. 0,0124 x 0,73 = 0,91 %. Avrundes til 0,9 %.

Dersom du ikke anvender skjermingsfradraget et enkelt år, kan ubenyttet fradrag fremføres i senere års utbytte og ved realisasjon av aksjen. For å ha rett til skjermingsfradrag må du som aksjonær eie aksjen 31/12. Det betyr at dersom du selger aksjen 30/12, vil du ikke ha opparbeidet deg noe skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget følger hvert enkelt aksje. Det er ikke mulig å overføre ubenyttet skjermingsfradrag på én aksje og over til en annen. Merk deg at dersom du selger en aksje med tap, vil ikke skjermingsfradraget være fradragsberettiget.

Nedenfor ser du eksempler på hvordan utbytte og realisasjon av aksjer beskattes i ulike situasjoner.

Eksempel ved gevinst:
Kjøp av én aksje til kr. 9.900. Meglerkostnader utgjør kr. 100. Skjermingsrenten er 1 % og holder seg uendret gjennom alle årene. I år 4 selges aksjen til kr. 11.000.

År 1:
Skjermingsgrunnlag aksje: 10.000
Skjermingsfradrag (10.000 x 1 %) : 100
Ubenyttet skjermingsfradrag: 100

År 2:
Skjermingsgrunnlag aksje (10.000 + 100) : 10.100
Skjermingsfradrag: 101
Ubenyttet skjermingsfradrag (100+101): 201

År 3:
Skjermingsgrunnlag aksje (10.100+101): 10.201
Skjermingsfradrag (10.201 x 1%): 102,01
Ubenyttet skjermingsfradrag (201+102,01): 303,01

År 4:
Anskaffelseskostnad på aksje: 10.000
Salg aksje: 11.000
Skattepliktig inntekt før skjermingsfradrag: 1.000
Skjermingsfradrag: 303,01
Skattepliktig inntekt etter skjermingsfradrag (1.000-303,01): 696,99
Effektiv skattesats: 30,59 % (Skattesats alminnelig inntekt, tillagt oppjusteringsfaktor)
Skatt: 213 kr (696,99 x 0,3059 %)
Gevinst etter skatt: 787 kr

Eksempel ved utbytte og tap:
Kjøp av 100 aksjer til kr. 50.000. Kurtasjen på kjøpet er kr. 100. Skjermingsrenten er 1 % og holder seg uendret gjennom alle årene. I år 4 selges aksjene til kr. 40.100.

År 1:
Skjermingsgrunnlag per aksje (50.000/100 + 100/100): 501
Skjermingsfradrag (501 x 1 %): 5,01
Mottatt utbytte per aksje: kr. 8
Skattepliktig utbytte (8 - 5,01): 2,99
Ubenyttet skjermingsfradrag: 0

År 2:
Skjermingsgrunnlag per aksje: 501
Skjermingsfradrag: 5,01
Mottatt utbytte per aksje: kr. 3
Skattepliktig utbytte (3 - 5,01): 0
Ubenyttet skjermingsfradrag (5,01 - 3): 2,01

År 3:
Skjermingsgrunnlag per aksje (501 + 2,01): 503,01
Skjermingsfradrag (503,01 x 1 %): 5,0301
Mottatt utbytte per aksje: kr. 4
Skattepliktig utbytte (4 - 5,0301 + 2,01): 0
Ubenyttet skjermingsfradrag (7,0401 - 4): 3,0401

År 4:
Anskaffelseskostnad per aksje: 501
Salg av 100 aksjer: 401 per stk.
Det beregnes kun skjermingsfradrag når aksjonæren eier aksjene 31/12.
Ubenyttet skjermingsfradrag faller bort, og reduserer dermed ikke alminnelig ytterligere.
Reduksjon i alminnelig inntekt ((501 - 401) x 100): 10.000

Annonse
Invester i aksjer hos Nordnet ➡
Senk lånekostnadene og sett pengene i arbeid.

Les flere artikler om aksjer